Tulevaisuuden oppimista ja digitalisaatiota kehitetään Growing mind -hankkeessa

12.03.2018

Uutisen kuva

Helsingin yliopiston tutkijat, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja valtakunnallinen Innokas-verkosto tekevät yhteistyötä kehittääkseen tulevaisuuden oppimista ja digitalisaatiota. Monitieteisessä Growing mind -hankkeessa on mukana tutkijoita myös Turun ja Tampereen yliopistoista. Helsingistä mukana on 65 digitalisaation kokeilukoulua. 

Hankkeessa kehitetään tulevaisuuden teknologisesti ja pedagogisesti korkeatasoisia älykouluja.

”On ensiarvoisen tärkeää saada tutkimus ja interventiot edistämään oppimisen uudistamista”, painottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. 

”Kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma lähtee oppimisen ja koulutuksen järjestelmällisestä muutoksesta, oppimista ja opetusta mullistavista toimintatavoista, joissa digitalisaatio rikastuttaa oppimista ja antaa sille uusia mahdollisuuksia, Pohjolainen toteaa.

Pitkäaikainen kehittämiskumppanuus koulujen kanssa

Hankkeen tutkijat keräävät kouluista pitkittäisaineistoa nuorten oppimisesta, motivaatiosta ja sosiodigitaalisesta osallistumisesta ja tekevät aivokuvantamistutkimuksia analysoidakseen, miten digiteknologioiden käyttö vaikuttaa nuorten mieleen.

Hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka tukevat nuorten syvällistä henkilökohtaista ja sosiaalista oppimista ja myönteistä psyykkistä kehitystä. Opiskelusta pyritään tekemään luova ja innostava kokemus.

”Ydinajatuksena on, että nuoret ovat tulevaisuuden kestävän kasvun tärkein voimavara eikä meillä ei ole enää varaa menettää yhdenkään nuoret oppimisintoa ja älyllistä ja luovaa panosta. ” toteaa tutkimuksen johtaja, professori Kai Hakkarainen Helsingin yliopistosta. 

”Odotamme pääsevämme pitkäaikaiseen yhteistyöhön koulujen ja opettajien kanssa. Helppoa tämä ei kuitenkaan tule olemaan, joten kovaa työtä on odotettavissa”, Hakkarainen sanoo. 

Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskiössä on ajatus tutkimus-käytäntö-kumppanuudesta, jossa kestävää muutosta luodaan yhdessä koulujen ja opettajien kanssa. Hankkeessa halutaan myös  huomioida koulujen omat kehittämistarpeet sekä opettajien työn tukeminen

Hankkeen kick of -tilaisuus järjestettiin Helsingin kaupungin talolla 15. helmikuuta. 

Lue myös Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan uutinen.

Kuva: Milla Kruskopf