Yhteishaku käynnistyy 21. helmikuuta / Den gemensamma ansökan inleds den 21 februari

14.02.2023

Uutisen kuva

Yhteishaku toiselle asteelle eli ammatilliseen koulutukseen, lukioihin ja TUVA-koulutukseen on käynnissä 21.2.–21.3.2023. Helsingin kaupungin lukiot ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoavat monia vaihtoehtoja peruskoulun jälkeen.

Jokaisella 9.-luokkalaisella on velvollisuus hakea ammatilliseen, lukio- tai valmentavaan koulutukseen. Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon.

– On tärkeää, että nuori tekee oman kiinnostuksensa mukaisen valinnan opiskelupaikastaan. Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksista saa hyvät eväät jatko-opintoihin ja työelämään, sanoo Helsingin kaupungin vs. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Harri Korhonen.

Tutustu tarjontaan

Suomen suurimmassa ammatillisessa oppilaitoksessa, Stadin AO:ssa, on yhteishaussa tarjolla 27 ammatillista perustutkintoa. Helsingin kaupungilla on 15 lukiota, joista kolme on ruotsinkielistä.

Tutustu tarjontaan:
Stadin AO
Helsingin kaupungin lukiot

Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta, hänelle osoitetaan paikka yutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli TUVA-koulutuksessa.

Koulutuksiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi. Peruskoulujen opinto-ohjaajat ja opettajat tukevat 9.-luokkalaisia koulutusvalintojen tekemisessä.

Monikanavainen markkinointi käynnissä

Yhteishaun mediamarkkinointi on käynnissä. Kampanja alkoi 21. tammikuuta HS:n koulutusliitteestä ja jatkuu eri kanavissa, kunnes yhteishaku päättyy. Kanavina ovat Facebook, Instagram, Snapchat, digitaaliset kaupunkipinnat, raitiovaunut ja bussit.

Lisäksi viestinnässä kerrotaan laajalla artikkelikokonaisuudella Helsingin kaupungin toisen asteen koulutuksesta.

 

Den gemensamma ansökan inleds den 21 februari 

Den nationella gemensamma ansökan på andra stadiet till gymnasier, yrkesutbildning och Hux-utbildning pågår 21.2–21.3.2023. Helsingfors stads gymnasier, den privata yrkesläroanstalten Prakticum och den finska yrkesläroanstalten Stadin AO erbjuder ett brett utbud av utbildningar.
Alla niondeklassare ska söka till antingen en yrkesutbildning, handledande utbildning eller en gymnasieutbildning.

– Det viktigaste är att den unga själv väljer en studieplats som hen är intresserad av. Då motivationen är på plats, löper studierna lättare. Och alla läroanstalter på andra stadiet ger de studerande en god vägkost inför fortsatta studier och arbetslivet, säger Moa Thors som är chef för den svenskspråkiga fria bildningen och gymnasieutbildningen vid Helsingfors stad.

Högskolesamarbete och studier förankrade i arbetslivet

Helsingfors stad driver 15 gymnasier, varav tre är svenska och ett är ett vuxengymnasium. Stadens gymnasier har alla en egen särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik profilering.

I gymnasiet har du möjlighet att välja studier från ditt eget gymnasium och alla stadens övriga gymnasier. Dessutom kan du välja studieavsnitt från de finska gymnasiernas gemensamma studiebricka.

Helsingfors stads gymnasier har ett tätt och mångsidigt samarbete med högskolor. De studerande har därigenom en ypperlig möjlighet att redan under gymnasietiden bekanta sig med högskolestudier.

Vid Stadin AO kan man i samband med den gemensamma ansökan söka till utbildningar för 27 yrkesinriktade grundexamina. Studerande kan även gå gymnasiekurser eller kombinera  studierna med en karriär inom idrott med yrkesstudier eller avlägga yrkesinriktad examen genom läroavtal. 
Yrkesutbildning på svenska ordnas i Helsingfors av Yrkesinstitutet Prakticum.

Helsingfors stads gymnasier

Yrkesinstitutet Stadin AO
Yrkesinstitutet Prakticum

Om en sökande inte får en studieplats i ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt i samband med den gemensamma ansökan, får hen en plats inom Hux-utbildningen.

Den gemensamma ansökan på andra stadiet är avsedd för dem som går ut grundskolan och för sökande utan examen. Ansökan sker elektroniskt på adressen Studieinfo.fi.

Uutiskirjeen uusimmat jutut: