Under temaveckan ordnas det nästan 150 evenemang – anmäl dig till dina favoriter!

10.10.2023

Uutisen kuva

Vår temavecka Helsingfors lär sig (Helsingfors Education Week) 30.10–3.11 erbjuder utmärkta möjligheter att dela med sig av kunnande och pedagogiska idéer, att lära sig nytt och att nätverka. Välkommen med för att inspireras av aktuella teman och intressanta evenemang som ordnas av dina kollegor runtom i staden samt andra aktörer inom fostran och utbildning! 

Evenemangsveckans program är mycket omfattande och mångsidigt till sitt innehåll. Flera av våra skolor, daghem och läroanstalter presenterar sin verksamhet och sina bästa insikter.  

Evenemangen lyfter bland annat upp frågor som AI, differentiering och läsning. 

Satu Järvenkallas, sektorchef för fostran och utbildning, gläder sig över temaveckans högklassiga programutbud och uppmuntrar alla som har möjlighet att delta att göra det. 

”I våra skolor, daghem och läroanstalter utförs ett fantastiskt arbete varje dag. Vår temavecka Helsingfors lär sig erbjuder en utmärkt möjlighet att dela med sig av detta kunnande och de bästa insikterna till andra. Det är bra att så många av våra enheter har producerat evenemang som en del av temaveckan. Våra samarbetspartners och internationella proffs inom branschen kompletterar veckans program. Jag önskar alla som är intresserade av lärande och undervisning välkomna att delta i evenemangen som ordnas under veckan!” 

Plock ur programmen

På svenska ordnas evenemang om AI inom matematikundervisningen, individuella och flexibla lärstigar samt om läsning för lite yngre barn

Här hittar du alla svenskspråkiga program

På finska ordnas det bland annat ett evenemang om lekfull vetenskapsfostran inom förskoleundervisningen, en workshop om rävkompisarna som redan används inom småbarnspedagogiken och som nu utvecklas för att även passa den grundläggande utbildningen samt en föreläsning om välbefinnande i gymnasierna

Här hittar du alla finskspråkiga program

Under veckan ordnas det även program på engelska