Stadin AO viettää lukuviikkoa kaikilla kampuksillaan – perinne alkoi äidinkielen opettajan ideasta

18.04.2023

Uutisen kuva

Lukuviikkoa vietetään koko maassa 17.–23.4. innostamalla kaikenikäiset kirjallisuuden ja lukemisen pariin. Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteisen teemaviikon perinne alkoi keväällä 2022 äidinkielen opettaja Tuija Takalan aloitteesta.

Takala oli lukenut kaupunkistrategiasta, että Helsinki haluaa olla lukemisen ja lukutaidon pääkaupunki. Hän keksi, että lukuviikko voisi toimia koko oppilaitoksen yhteisenä tapahtumana. Stadin AO toimii Helsingissä viidellä kampuksella, ja toimipaikkoja on yhteensä 14.

Takala ja hänen kollegansa ideoivat ja organisoivat yhdessä lukemiseen innostavaa toimintaa kaikille kampuksille. Ensimmäinen lukuviikko toimi niin hyvin, että toinen pidettiin jo marraskuussa. Nyt vuorossa on kolmas lukuviikko.

– Järjestämme esimerkiksi Kampus 1:llä yhtenä päivänä kirjakahvilan, jossa on kirjojen kierrätystä ja jossa voi tehdä testejä siitä, millainen lukija olet ja millaiset kirjat sopivat sinulle, Takala kertoo.

Viime vuonna kirjakahvilassa sai myös kuunnella tekstinpätkiä QR-koodilla. Ja onkia runoja! Vähän niin kuin lastenkutsuilla.

– Runo-onginnassa on onki, joka heitetään runojärveen eli sermin taakse. Kala ensin nykii, ja kun onkija nostaa vapansa, ongenkoukussa eli ämpärissä on runo.

Onkija luki saamansa runon ääneen. Opiskelijoista se oli hauskaa. Ilmaisten kahvien kirjakahvilaan muodostui runo-onkijoista välillä jopa jonoa.

– Meillä on paljon S2-opiskelijoita eli suomea toisena kielenä opiskelevia. Valitsin sekä selkorunoja että suomalaisten runoilijoiden sellaisia runoja, jotka ovat kohtalaisen helppoa kieltä, Takala sanoo.

Lukuviikon aikana oppilaitoksen keskusradiosta luettiin jokaisena päivänä pieni tekstinpätkä aamunavauksena. Takala luki ääneen Anni Kytömäen Finlandia-palkittua Margaritaa, jota kustannusyhtiö Gummerus lahjoitti Stadin AO:lle peräti tuhat kappaletta marraskuun lukuviikolla. Joku muu luki Stadin slangia Tuomari Nurmion sovituksena, toteutus aamunavauksissa oli vapaa.

Lukeminen osana kestävää kehitystä

Lukuviikon tavoitteena on tehdä lukeminen näkyväksi Stadin AO:ssa iloisella ja rennolla tavalla: lukeminen on normaalia, ei ole yhtä oikeaa tapaa lukea, ja jokaiselle löytyy jotakin kiinnostavaa luettavaa. Oppilaitos kokoaa lukuviikoksi yhteisen materiaalin, jota jaetaan yksiköiden kesken.
 


Sähkö- ja automaatioalan opiskelijat Ariel, Jasper, Marco ja Jesse osallistuivat viime lukuviikkoon Stadin AO:n Sturenkadun toimipaikassa.

– Strategisissa tavoitteissamme on myös kestävä tulevaisuus. Näytämme, että lukeminen ja kirjallisuus ovat osa kulttuurista kestävää kehitystä. Lukutaidon vahvistaminen tukee myös tasa-arvoa ja osallisuutta: jos on lukutaidoton tai heikko lukutaito, osallisuus on vaarassa, Takala pohtii.

Lukemiseen käytetty aika on tutkitusti vähentynyt, ja samaan aikaan lukutaito on Suomessa heikentynyt. Ihmisten ajasta kilpailevat muut viihdykkeet kuin kirjat.

– Lukeminen vaatii keskittymistä ja lukurauhan – kilpailijana ovat kännykät ja muu nopea viihde, joka houkuttaa. Lukemisen eteen pitää nähdä vaivaa, Tuija Takala sanoo.

Hän on huolissaan siitä, että verkkomediat ja some ovat totuttaneet lukijat silmäilemään asioita vain otsikkotasolla. Tällöin syventävä ja soveltava lukutaito väistämättä heikkenee.

Lue Stadin AO:n opiskelijoiden ajatuksista lukemisesta ja lukuviikosta uutisestamme.

Opettaja, joka on myös selkokirjailija

Äidinkielen opettaja Tuija Takala opettaa 16–60-vuotiaita Stadin AO:n opiskelijoita. Opetettavien joukossa on sekä suomenkielisiä että S2-opiskelijoita.

Takala on myös selkokirjailija, jolta on ilmestynyt selkoromaaneja, selkorunokirjoja ja selkonovelleja. Lisäksi hän on mukauttanut selkokielelle esimerkiksi Minna Canthin novelleja, Aleksis Kiven Kullervon ja Enni Mustosen Paimentytön.

Selkokielen tarvitsijoita on noin 14 prosenttia Suomen asukkaista, ja kyseessä on monenkirjava joukko.

– Selkolukijoiden joukossa ovat ne, jotka eivät ole tottuneet lukemaan, sekä ne, jotka opiskelevat suomen kieltä. Joukkoon kuuluvat nuoret ja aikuiset, joilla on eri syistä kielellisiä vaikeuksia, Takala kertoo.

Hän innostui selkokielestä havaittuaan omista opiskelijoistaan, että osalle heistä tavalliset kirjat ovat liian vaikeita ja paksuja. Takala halusi tarjota myös näille lukijoille virikkeitä ja ajatuksia kaunokirjallisuudesta.

– Selkomukauttaminen on kiehtovaa, mutta vaikeaa. Pitää olla hyvin tarkka sanaston ja rakenteen suhteen. Mukautuksessa tulee säilyä teoksen pääajatus, keskeiset teemat ja tunnelma.

Tuija Takala on saanut Seesam-palkinnon selkokirjallisuuden edistämisestä vuonna 2019. Hänet on valittu myös vuoden äidinkielen opettajaksi.

Mikä suomen kielessä kiehtoo?

– Sen elastisuus. Se, että kieli elää. Kielen monet muodot ja tilannesidonnaisuus. Kieli on kuitenkin niin merkittävä osa vuorovaikutusta.

Takalan työura Helsingin kaupungilla alkoi vuonna 1993 Helsingin sosiaalialan oppilaitoksessa. Hänen perustyötään koko uransa ajan on ollut äidinkielen opetus. Sen lisäksi hän on toiminut erilaisissa projekteissa ja kehitystehtävissä – rinnalla aina suomen kieli.

Lukemista vartin verran

Kansallisen lukuviikon teemana tänä vuonna on lukemisen monet muodot. Se kannustaa lukemaan oikeastaan mitä vain: kaunokirjallisuutta, oppimateriaaleja, ammattilehtiä tai verkosta löytyviä tekstejä. Kirjoja ja muita tekstejä voi myös kuunnella.

Kaikkia Stadin AO:n opettajia – ei ainoastaan äidinkielen tai S2-kielen opettajia – kehotetaan viikon aikana käyttämään oppitunnillaan ainakin 15 minuuttia lukemiseen.

– Lukuvartin ajatus on, että lukeminen tulee näkyväksi oppitunnilla. Opettaja järjestää 15 minuutin lukuhetken jokaiselle opetusryhmälleen sillä viikolla, Takala selventää.

Lukutaitoa on sekin, että informaatioähkyn ja disinformaation maailmassa osaa arvioida lukemaansa ja erottaa oikean tiedon väärästä. Tiedon luotettavuuden arvioinnin taitoa tarvitaan todennäköisesti tulevaisuudessa yhä enemmän.

Stadin AO:n jokaisella kampuksella on oma ydinryhmänsä, joka on suunnittellut lukuviikon tapahtumat. Ne voivat vaihdella keskenään paljonkin toimipaikan hengen ja opiskeltavien alojen mukaan.

– Lukuviikossa parasta on sen näkeminen, että lukutaito ei ole itsestäänselvyys vaan arvo. Se tukee tasa-arvoa ja osallisuuden taitoa, tuottaa iloa ja virkistystä ja kohottaa myös itsetuntoa, kun saa tietoa lukemisen kautta. Teemaviikolla voi olla kipinöivä vaikutus lukemiseen, Takala hymyilee.

Teksti ja kuvat:
Nina Dale