"Sain upeasti lisää ymmärrystä" – opettajien tunne- ja vuorovaikutuskoulutuksesta hyvää palautetta

23.05.2023

Uutisen kuva

Kuva: Kirsi Lehtosaari

Sitouttava kouluyhteisötyö (SKY) järjesti puolivuotisen Opettajan tunne- ja vuorovaikutus -koulutuksen Helsingin kaupungin peruskoulujen opetushenkilöstölle lukuvuonna 2022–2023. Koulutuksessa tarkasteltiin tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä tutkimustiedon valossa ja käytännön esimerkkien avulla. Koulutukseen osallistui yhteensä noin 400 helsinkiläisopettajaa.

Koulutus vastaa tuoreeseen OPS-tavoitteeseen vahvistaa näiden taitojen harjoittelua oppitunneilla ja koulupäivän aikana. Opettajan oma osaaminen on tärkeää, sillä koulussa aikuiset mallintavat kunnioittavaa ja rakentavaa kohtaamista, mikä luo kouluyhteisöön turvallisuuden tunnetta, vahvistaa myönteistä toimintakulttuuria ja ennaltaehkäisee poissaoloja.

"Selkeät eväät"

Kerätyn palautteen perusteella opettajat kokivat koulutuksen antoisaksi:

”Pysähtyminen rauhassa erittäin tärkeän aiheen äärelle oli hienoa, yleisestikin tunnetaidoista oppiminen. Oli ihanaa, että puhuttiin myös omista tunnetaidoista eikä suoraan isketty käteen ”näin pitää toimia koulussa”. 

”Koulutus antoi selkeät ja ymmärrettävät eväät itselleni ja työarkeeni. Sain upeasti lisää ymmärrystä.”

”Sain vahvistusta sille hyvälle ja hyödylliselle mitä jo teemme, sekä uusia vinkkejä ja näkökulmia aiheeseen”.

Edisti omaa jaksamista

Neljän koulutuskerran kokonaisuus tarjosi aikaa myös koulutuksen sisällön reflektointiin ja opittujen taitojen siirtämiseen käytäntöön. Osallistujat kertoivat saaneensa hyödyllisiä vinkkejä työhönsä, mutta myös oman jaksamisensa edistämiseen.

”Oivalsin itsemyötätunnon tärkeyden omalle hyvinvoinnille. Lupaus ottaa itselle enemmän omaa aikaa ja olla armollinen itselle  muutkin kokevat sanoja asioita.”

”Sain todella paljon ajatuksia ja vinkkejä omaan vuorovaikuttamiseeni. Pääsin tutkimaan itseäni vuorovaikuttajana. Sain paljon vinkkejä, miten voin toimia vielä paremmin vuorovaikutustilanteissa.”

Kokemukset jaettiin

Kokemusten ja käytännön vinkkien jakaminen toisten koulujen kanssa koettiin merkitykselliseksi. Viimeisellä koulutuskerralla kaikkien koulujen osallistujat kokoontuivat yhteen kertomaan ja kuulemaan koulujen omista hyvistä käytänteistä.

“Olipa hienoa nähdä, miten paljon kouluilla on osaamista! Osaamisen ja materiaalin jakaminen on tärkeää ja hyödyllistä.”

”Oli ihanaa päästä jakamaan kokemuksia toisten eri koulujen kollegoiden kanssa.”

“Saimme hyviä, uusia vinkkejä jatkoon!”

Koulutuksen sisältö auttoi kouluja kehittämään myönteistä toimintakulttuuria tukevia rakenteitaan ja oppisisältöjään. Koulutus oli osa sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämistä. Sen tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä oppilaiden koulupoissaoloja ja tukea heidän kiinnittymistään peruskouluun vahvistamalla myönteistä koulukulttuuria ja -hyvinvointia.

 

Lue myös:

Lähes 400 opettajaa osallistuu tunne- ja vuorovaikutustaidot -koulutukseen

Helsinki opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja nyt kaikissa kouluissa

Uutiskirjeen uusimmat jutut: