Pätevöidy työn ohessa!

04.09.2023

Uutisen kuva

Kuva: Maija Astikainen

Kiinnostaako opiskelu varhaiskasvatuksen opettajaksi tai sosionomiksi työn ohessa? Entä oppisopimuskoulutus koulunkäynninohjaajaksi tai varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi? Työnantaja tukee opiskelua monin tavoin.

Teemme yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Toimipisteissämme harjoittelee muun muassa tulevia varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, opettajia, erityisopettajia, psykologeja, kuraattoreita ja hallinnon työntekijöitä. 

Monimuoto-opinnot sosionomiksi tai opettajaksi

Työnantaja tukee varhaiskasvatuksen sosionomin monimuoto-opintojen suorittamista ja varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopintojen suorittamista. Koulutusta järjestetään monessa eri ammattikorkeakoulussa.

Henkilöille, jotka opiskelevat varhaiskasvatuksen sosionomin monimuotokoulutuksessa, voidaan maksaa opiskelua varten myönnetyn työvapaan ajalta täydet palkkaedut enintään 74 päivän ajalta. 

Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuen hakemiseen intrassa

Myös työnantajan tuki varhaiskasvatuksen opettajan (1000+) monimuotokoulutuksessa opiskeleville varhaiskasvatuksen työntekijöille jatkuu toimialalla. Tuki on voimassa toistaiseksi. Opintoihin hyväksytty Helsingin kaupungin työntekijä voi opiskella työajalla enintään 74 päivää.

Lisätietoa intran sivulta, jossa tarkemmat ohjeet ja ehdot tuen myöntämiselle

Perusopetuksen erityisopettajaksi 

Työn ohessa on mahdollista pätevöityä erityisopettajaksi perusopetukseen. Pätevöityvälle henkilölle myönnetään palkallista virkavapaata pätevöitymiskoulutusta varten korkeintaan neljän kuukauden ajan. Virkavapaata voi hakea pätevöitymiskoulutukseen eli erillisiin erityisopettajan opintoihin. Palkallisen virkavapaan myöntämisen edellytyksenä ovat seuraavat asiat:

  • Hakijalla on luokanopettajan kelpoisuus.
  • Hakija on työskennellyt kaupungin palveluksessa ennen virkavapaan alkamista yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta.
  • Hakija sitoutuu työskentelemään Helsingin kaupungin palveluksessa erityisluokanopettajan tehtävässä vähintään kaksi vuotta koulutuksen jälkeen (takaisinmaksuehto).
  • Kahden vuoden työskentely erityisluokanopettajana tehdään yhtäjaksoisesti ja se aloitetaan heti, kun erityisluokanopettajan kelpoisuus on saavutettu.

Ohjeet ja hakemuslomake intrassa

Tukea avoimen yliopiston opintoihin

Työnantaja tukee myös avoimessa yliopistossa suoritettuja kasvatustieteen perusopintoja maksamalla työntekijän kurssimaksut kokonaisuudessaan (max 375 €).

Tarkemman ohjeen ja ehdot tuen myöntämiselle löydät intran sivulta

Koulutukseen hakemiseen, valintaperusteisiinja opintoihin liittyentietoa löytyy yliopistojen verkkosivuilta.

Oppisopimuksella lastenhoitajaksi

Järjestämme yhteistyössä Stadin AO:n ja STEP-koulutuksen kanssa kasvatus- ja ohjausalan oppisopimuskoulutusta, jossa saa pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään.

Koulutus on suunnattu määräaikaisessa lastenhoitajan sijaisuudessa toimiville työntekijöille sekä työttömille työnhakijoille.

Tarkemmat ohjeet hakemiseen intrassa

Oppisopimuksella koulunkäynninohjaajaksi

Meillä voit pätevöityä myös koulunkäynninohjaajaksi oppisopimuksella, jos kelpoisuus puuttuu. Oppisopimus onnistuu, jos työntekijällä on määräaikainen työsuhde, viikkotyöaika on vähintään 25 tuntia ja henkilöllä on vakanssi. Edellytyksenä on myös, että koululla on tarve vakituiselle koulunkäynninohjaajalle pätevöitymisen jälkeen.

Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien oppisopimuksesta kerrotaan tarkemmin intrassa

Pätevöidy työn ohella -intrasivu

Uutiskirjeen uusimmat jutut: