Päämääränä nuorten auttaminen eteenpäin – psykologit tekevät tärkeää työtä toisella asteella

16.11.2023

Uutisen kuva

Psykologit ja muut ammattilaiset työskentelevät nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi Helsingin lukioissa ja Stadin AO:ssa. Tavoite on, että opiskelijoiden elämä ja opinnot sujuvat.

Anna Takkunen työskentelee psykologina Alppilan lukiossa ja Heidi Kuvaja Stadin AO:n Prinsessantien toimipaikassa. Heidän ja muiden ammattilaisten yhteisenä päämääränä on torjua nuorten kokemaa yksinäisyyttä, turvattomuutta, uupumusta ja stressiä. Keinot ovat usein samantyyppisiä, oli kyse lukiosta tai ammattioppilaitoksesta.

"Pyrimme järjestämään opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia tutustua toisiinsa. On tutor-toimintaa, tulojuhla, nuoriso-ohjaajan järjestämää välituntitoimintaa ja liikuntacoachien järjestämää vapaa-ajantoimintaa", Takkunen kertoo.

Yhteisöllisyyden synnyttämiseen kiinnitetään paljon huomiota myös Stadin AO:ssa. Nuorten ja yhtä lailla aikuisopiskelijoiden hyvinvointiin panostetaan monin tavoin.

"Suunnittelemme koululla yhdessä uusia ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden kasvattamisen paikkoja. Tapahtumia on useita", Kuvaja jatkaa.

Opiskeluhuolto on olemassa nuoria varten

Hyvinvoinnin lisäämiseksi oppilaitoksissa toimii ammattilaisten ryhmä, johon kuuluvat opiskeluhuolto, koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat ja rehtori. Opiskeluhuoltoa ovat psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja lääkäri.

"Mietimme ja suunnittelemme esimerkiksi sitä, miten ehkäistä yksinäisyyttä tai kuinka käsittelisimme päihdeteemoja", Kuvaja kertoo.


Anna Takkunen toivoo, että päättäjät muistavat nuorten hyvinvoinnin näkökulman, kun jakavat kouluille ja oppilaitoksiin resursseja. 

Hyvinvoinnin teemoja on lisätty opiskelun sisältöön. Työpajoissa on juteltu muun muassa unesta ja itsensä rauhoittamisesta.

Takkunen näkee, että yhteisöllisyyden syntymiseen kannattaa panostaa, sillä merkitykselliseksi koettu yhteisö vaikuttaa myös oppimiseen. Käänteisesti sanottuna: jos opiskelija tuntee itsensä alinomaa yksinäiseksi eikä kavereita ole, kouluun lähteminen voi tuntua vaikealta ja opiskelumotivaatio laskea.

Turvallisuudentunne kasvaa pienillä teoilla

Sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa järjestetään tilaisuuksia ja työpajoja, joissa henkilökunta ja opiskelijat pohtivat yhdessä, miten turvallisuutta voidaan lisätä. Millaiset ovat turvallisen tilan säännöt ja kuinka kiusaaminen estetään?

Alppilan lukiossa turvallisen yhteisön pelisäännöistä keskustellaan toiminnallisilla oppitunneilla. Myös Prinsessantiellä käydään yhdessä läpi turvallisen yhteisön pelisääntöjä. Opiskelijat pohtivat yhdessä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa, miten jokaisen tulisi toimia, jotta kaikilla olisi hyvä olla. Pienryhmätapaamisissa jutellaan myös yhteisöllisyyden lisäämisestä ja yksinäisyyden vähentämisestä.

Samassa yhteydessä on luontevaa muistuttaa toisten kunnioittamisesta ja toiset huomioivasta käyttäytymisestä.

"Jokainen voi vaikuttaa toimintakulttuuriin ja yhteisöön ottamalla muut huomioon ja esimerkiksi tervehtimällä", Kuvaja mainitsee.

Turvallisuutta luo myös tunne siitä, että oppilaitoksessa on aikuisia, joiden juttusille pääsee helposti. 

Lue koko uutinen verkkosivuiltamme

Read the article in English

Teksti: Kirsi Riipinen
Kuvat: Laura Oja

Uutiskirjeen uusimmat jutut: