Oppilaille uusi kanava kiusaamisesta kertomiseen

23.05.2023

Uutisen kuva

Helsingin peruskoulujen oppilaat voivat nykyisin ilmoittaa näkemästään tai kokemastaan kiusaamisesta tai häirinnästä myös sähköisesti. Jatkossakin toivotaan, että oppilaat ottavat ensisijaisesti yhteyttä suoraan opettajaan, rehtoriin, koulun psykologiin, kuraattoriin tai terveydenhoitajaan. Sähköinen ilmoitus on yksi lisäkeino tuoda kiusaaminen esiin.

Ilmoituksen voi tehdä oppijoiden digitaalisen työpöydän Aulan* kautta ja sen voi lähettää joko omalla nimellään tai anonyymisti. Palvelu tunnistaa, minkä koulun oppilas on kyseessä, ja viesti ohjautuu automaattisesti oppilaan oman koulun kuraattorille. Suomenkielisissä kouluissa ilmoituslomake on suomenkielinen ja ruotsinkielisissä kouluissa ruotsinkielinen.

Yksikään tapaus ei saa jäädä piiloon

Sähköisen palautekanavan tarkoituksena on varmistaa, että yksikään kiusaamistapaus ei jäisi piiloon. Kiusaamisen vastainen työ kouluissamme keskittyy edelleen ennaltaehkäisemään kiusaamista muun muassa koulun yhteisöllisyyttä vahvistamalla ja sopimalla yhteisistä toimintatavoista. Kaikilla oppilaillamme on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ilman kiusaamista tai sen uhkaa. Kiusaamista ei tule hyväksyä missään tilanteessa ja siihen pitää puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sähköinen palautekanava kiusaamisilmoituksen tekemiseen on yksi Helsingin kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteistä.

*Aula on helppokäyttöinen oppilaan digitaalinen työpöytä, joka avautuu selaimen aloitussivuna. Palvelun kautta oppilaat pääsevät nopeasti digitaalisiin oppimisympäristöihin. Aula on suunniteltu oppijoiden tarpeiden pohjalta, jotta käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa.

En ny kanal för grundskoleelever för anmälan av mobbning

New channel for comprehensive school pupils to report bullying