Liikunnan iloa ja hyvinvointia koululaisille personal trainerin johdolla

14.03.2019

Uutisen kuva

Liikunnan ohjaajat Aleksi Haavisto ja Eveliina Pesonen.

Nykyisin vain joka kolmas nuori liikkuu suositusten mukaisesti ja tilanne heikkenee useimmiten yläkouluun siirryttäessä. Tähän haasteeseen vastaa koulujen personal trainer -toiminta eli KouluPT. Toiminnasta vastaa Helsingin kaupungin liikuntapalvelut yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

KouluPT-toiminta käynnistyi Helsingissä tammikuussa 2017. Se on osa hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa Liikkuva koulu -ohjelmaa, josta sitä rahoitetaan toistaiseksi. Palvelu on suunnattu yläkoululaisille, jotka kokevat muun muassa tarvetta henkilökohtaiseen ohjaukseen, haluavat kehittää motorisia taitojaan tai haluavat saada tukea elämäntapamuutokseen.  

Koulu-PT toiminta on koulun ulkopuolelta tulevaa tukitoimintaa, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä koulun henkilökunnan ja kouluterveydenhuollon kanssa. Liikunnanopettajat ja terveydenhoitajat ohjaavat KouluPT:lle niitä oppilaita, joille toiminnasta on hyötyä. Oppilas päättää itse, onko hän halukas ja valmis osallistumaan toimintaan.

Toimintamalli on viety jo 12 kouluun, ja tulevaisuudessa toiminnan piiriin on tarkoitus ottaa mukaan lisää kouluja.  

Positiiviset kokemukset innostavat nuoria

Käytännön ohjaustyöstä vastavat Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden Liikkuva koulu -ohjaajat Aleksi Haavisto ja Eveliina Pesonen

"Nuorten mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön on yksi tärkeimmistä tekijöistä, mikä motivoi nuoria liikkumaan", kertoo liikunnanohjaaja Eveliina Pesonen. "Nuoret ovat kokonaisuudessaan lähteneet hyvin mukaan KouluPT-toimintaan."

"Toiminta perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen. Siksi on merkittävää, että valtaosa nuorista on mukana jakson loppuun asti. Jaksoilla on monipuolisesti kokeiltu erilaisia liikuntalajeja kuten kiipeilyä, koripalloa, nyrkkeilyä, sulkapalloa, pöytätennistä, salibandya ja kuntosalia. Osalle nuorista on muodostunut ns. lukkoja tiettyjen lajien suhteen, mutta jaksojen aikana saadut positiiviset kokemukset ovat saaneet nuoret jopa innostumaan näistä lajeista. Parhaimmassa tapauksessa nuoret ovat löytäneet itselleen uuden harrastuksen toiminnan päätyttyä." 

Lasten ja nuorten liikunnansuunnittelija Laura Pirhosen mukaan KouluPT-toiminnan tavoitteet ovat yhtenevässä linjassa myös Helsingin Liikkumisohjelman kanssa. "Viidentenä tavoitealueena liikkumisohjelmassa on lasten ja nuorten terveyden, fyysisen toimintakyvyn ja oppimisvalmiuksien turvaaminen riittävällä liikunnallisuudella. Nämä ovat niitä tekijöitä, joita pystymme edistämään ja vahvistamaan kouluPT -toiminnan avulla", Pirhonen kiteyttää.