Lähisuhdeväkivallan vastainen työ: Tervetuloa syksyn koulutuksiin

23.05.2023

Uutisen kuva

Kuva: N2

Helsingin lähisuhdeväkivallan vastaisen työn vetovastuu siirtyi tänä vuonna toimialallemme. Syksyllä on luvassa kiinnostavia koulutuksia eri palveluissa työskenteleville. 

Vuonna 2023 koulutuksissa painottuu lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, väkivaltaa kokeneen auttaminen ja traumatisoituneen kohtaaminen omassa työssä.
  
Koulutukset soveltuvat erityisesti valmistavan opetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstölle mutta myös kaikille asiasta kiinnostuneille toimialamme työntekijöille. 

Koulutukset syksyllä 2023

1. Kriisi ja trauma -luennot (Seitsemän webinaaria, joihin voi osallistua itsenäisinä osioina. Saa osallistua halutessaan myös kaikkiin. Luennot viedään erillisinä Onni-koulutuskalenteriin.  

 • 24.8. Kriisissä olevan kohtaaminen/ Ferdinand Garoff, psykologi, psykoterapeutti 
 • 14.09. Mitä traumatisoituminen on? Petteri Mankila, erikoissairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti 
 • 4.10. Vakavien pitkäkestoisten traumakokemusten vaikutukset kehitykseen ja toimintakykyyn/ Petteri Mankila, esh, kouluttajapsykoterapeutti 
 • 26.10. Miten traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa työskentely vaikuttaa työntekijään? / Saara-Leena Kaunisto, FT, psykologi, psykoterapeutti 
 • 16.11. Traumatisoituminen lähi- ja perhesuhteessa/ Sanna Isosävi, PsT, psykoterapeutti 
 • 30.11. Lapsen traumatisoitumisen tunnistaminen ja huomioiminen työssä lasten kanssa esim. päiväkodissa tai koulussa/ Tuija Korhonen, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti 
 • 14.12. Traumatisoituneen maahanmuuttajan ja ihmiskaupan uhrin kohtaaminen/ Ferdinand Garoff, PsT, psykoterapeutti
   

2. Seksuaalirikoslainsäädännön muutokset -webinaari, Rikosuhripäivystys 21.9.
 
3.  Webinaarit ja Oppiva-verkkokoulutus

 • a.    Tietoa ilmiöstä: Väkivaltakokemuksen vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (lapset alle 18 v., nuoret 19–25 v., työikäiset, ikääntyneet) 
 • b.    Varhaisen tunnistamisen ennaltaehkäisevä merkitys. Varhainen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja arviointi: Miksi ja miten? (lapset alle 18 v., nuoret 19–25 v., työikäiset, ikääntyneet)
   

4.    Oppilaitosvierailut opiskelijoille, syksy 2023: Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin, Ujuni Ahmed

Uutiskirjeen uusimmat jutut: