Kouluterveyskyselyn tulokset julki – koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää tuloksiaan heti

22.09.2023

Uutisen kuva

Kuva: Adobe Stock

Valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista joka toinen vuosi, ja kysely järjestettiin jälleen viime keväänä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi valtakunnalliset tulokset 21.9. verkkosivuillaan.

THL toimittaa linkit koulukohtaisin tuloksiin koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille 21.–22. syyskuuta. Oppilaitoskohtaiset tulokset on suojattu salasanalla, eli niitä ei voi lukea avoimesti verkosta. THL lähettää tunnukset ja salasanat rehtoreille sähköpostitse.

Rehtori voi peilata oman koulunsa tai oppilaitoksensa vastauksia suhteessa koko maahan, hyvinvointialueeseen, koulutuksen järjestäjään ja kuntaan. On tärkeää jakaa oppilaitoskohtaiset salasanat oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän jäsenille, mukaan lukien sotepen terveydenhoitajat.

Kyselyyn vastasivat perusopetuksen 4., 5., 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskysely on tärkeä työkalu, mittari, jolla seurataan helsinkiläislasten ja -nuorten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa.

Alustavan tulosten tarkastelujen pohjalta voidaan todeta, että suuri osa helsinkiläislapsista ja -nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyy hyvin kouluympäristössä. Silti mielen hyvinvoinnin haasteet ovat pysyneet yleisinä.

Näin tarkastelet tuloksianne

Tuloksia voi tarkastella THL:n sivuilla visualisoinneista ja taulukoista. Lisäksi THL tuottaa oppilaitoksille valmiita näkymiä, joista voi tarkastella mm. oppilaitoksen myönteisimmät ja huolestuttavimmat tulokset suhteessa viime kyselykierrokseen tai suhteessa koko Suomen tulokseen. THL toimittaa näihin linkit.

Kasvatus ja koulutus on valinnut keskeisimmät 16–18 indikaattoria, joita seurataan toimialalla pitkäjänteisesti. Ne liittyvät kouluyhteisöön, koulunkäyntiin, turvallisuuteen, sosiaalisiin suhteisiin, osallistumiseen, terveydentilaan, elintapoihin sekä palveluihin ja avunsaantiin. Kiinnitämme näihin indikaattoreihin pitkään kaupunkitasolla huomiota ja toivomme, että arvioitte tuloksia yhteisöllisessä oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmässä oman oppilaitoksenne osalta.

Tuloksia tulee käsitellä myös oppijoiden ja huoltajien kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan oppilaitoksen toimintasuunnitelmaan, ja tavoitteiden toteutumista seurataan oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmässä. 

Valitut indikaattorit lisätään perusopetuksen ja toisen asteen pedagogisen tietojohtamisen tietonäkymään. Pedagogiseen tietonäkymään on tällä hetkellä oikeudet rehtoreilla.

Helsingin tulosjulkaisu ilmestyy syysloman jälkeen viikolla 43, ja tuloksia käydään lokakuussa läpi eri palveluissa. 

  • 25.10. klo 8.15–9.15 kaupunkitasoisten tulosten läpikäynti, Stadin AO
  • 26.10. klo 8.15–9.15 kaupunkitasoisten tulosten läpikäynti, lukiot
  • 27.10. klo 9–10 kaikille avoin Helsingin tulosten läpikäynti. Osallistumislinkki tilaisuuteen
  • Peruskoulujen rehtoreiden kanssa tuloksia käydään läpi loppusyksystä.