Kouluterveyskysely päättyy 28.4. – muista järjestää kysely opiskelijoillesi

18.04.2023

Uutisen kuva

Kuva: Adobe Stock

Kyselyyn kaivataan Stadin AO:n ja lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden sekä perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaiden vastauksia. Opettaja valitsee kyselylle sopivan ajankohdan ja järjestää kyselyn opiskelijoille luokassa.

Valtakunnallinen kouluterveyskysely päättyy 28.4. On tärkeää, että mahdollisimman moni nuori vastaa kyselyyn.

Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi, ja sen toteuttaa THL. Kyselyyn vastaavat huhtikuussa

  • perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat 3.–28.4.2023
  • lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat 3.–28.4.2023
  • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.3.–28.4.2023.

Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuvat ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat.

Opettaja valvoo opiskelijoiden vastaamista

Oppilaat ja opiskelijat vastaavat sähköiseen kyselyyn itsenäisesti ja nimettömänä, opettajan valvonnassa. Opettaja voi valita työjärjestykseen sopivan ajankohdan.

Tänä vuonna kyselylomaketta on lyhennetty selvästi. Lisäksi kyselyä on kokeiltu lasten ja nuorten kanssa sen varmistamiseksi, että kysymykset ymmärretään hyvin.

THL on lähettänyt materiaalin kouluille ja oppilaitoksille helmi-maaliskuussa.

Opettajan ohje, peruskoulut

Opettajan ohje, toinen aste

Työkalu toiminnan kehittämiseksi

Kouluterveyskysely on tärkeä työkalu, mittari, jolla seurataan helsinkiläisten lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa. Kyselyllä saadaan tietoa Helsingin eri alueilta ja koulu- ja oppilaitoskohtaisesti.

Aluekohtaiset tulokset valmistuvat alkusyksystä 2023 ja oppilaitoskohtaiset sen jälkeen. Koulut ja oppilaitokset saavat omat tulokset käyttöönsä toimintansa kehittämiseksi. Uudistetussa tulospalvelussa on entistä paremmat mahdollisuudet tarkastella hyvinvoinnin kehitystä. Lisäksi koulut ja oppilaitokset saavat Helsingin keskiarvotiedot, joihin ne voivat verrata omia tuloksiaan.

Lue uutinen kaupungin verkkosivuilla

Tietoa kouluterveyskyselystä THL:n verkkosivuilla

Uutiskirjeen uusimmat jutut: