Koronasta palautumisen määrärahaa käytetään oppimisen tukeen ja oppikirjoihin

22.09.2023

Uutisen kuva

Kuva: Marja Väänänen

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2022 pidetyssä kokouksessa 17 miljoonan euron erillismäärärahasta koronasta palautumiseen niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisen asteen oppilaitoksissa.

Koronasta palautumisen määrärahaa on kohdennettu monipuolisesti Helsingissä. Rahaa on kohdennettu opetuksen tukijärjestelyihin, monikielisten ohjaajien lisäämiseen sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Lisäksi määrärahoja on käytetty henkilöstön palautumiseen sekä iltapäivätoimintaan.

– Tällä hetkellä meillä on käytettävissä määrärahaa vielä 550 000 euroa tälle vuodelle. Olemme päättäneet käyttää tämän rahan oppikirjoihin suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Oppikirjojen hankinnalla pyritään konkreettisesti tukemaan koronasta syntynyttä oppimisvajetta.

– Olemme kuulleet palautteen oppikirjojen tarpeellisuudesta digitalisaation keskellä. Koulut päättävät itsenäisesti toivotuista oppimateriaaleista, mutta haluamme tukea myös kirjojen hankintaa. Tiedotamme kouluja hankintaprosessista lähiaikoina.