Kodknäckaren hjälper studerande att skriva prov

22.09.2023

Uutisen kuva

I Tölö gymnasium har teamet som utvecklat verktyget Kodknäckaren belönats för sitt arbete med verktyget. Kodknäckaren hjälper studerande att bilda sig en uppfattning om genrer och vad som efterfrågas i ett provsvar. 

I Kodknäckaren har varje ämne ett eget avsnitt där olika typer av texter och provsvar presenteras. Studerande kan använda sig av Kodknäckaren för att svara på frågor i både gymnasieprov och studentexamensprov. 

Fanny Lassus, teamledare för teamet bakom Kodknäckaren, säger att alla lärare i skolan deltar i projektet med att bygga upp och utveckla verktyget.

– Engelsklärare har i sin del av Kodknäckaren fokuserat på olika texter som kan dyka upp i studentprovet, exempelvis insändare eller tal. I modersmålsundervisningen är läs- och skrivkompetensen viktig. Många realämneslärare har tillsammans jobbat med att beskriva realämnessvar, alltså hur studerande ska svara i ett prov om de ombeds analysera något, eller om de ska redogöra för något, säger hon.

Hon säger att Kodknäckaren tas upp i samband med undervisningen i gymnasiet. Inför provveckan kan studerande gå tillbaka till materialet för att repetera. Tanken är att det så småningom ska finnas i bakhuvudet hos de studerande. 

– Vi har gjort en enkät med ettorna där vi bland annat frågade vad de använder Kodknäckaren till och om materialet är hjälpsamt. Majoriteten tyckte att det är bra och svarade att de använde materialet för att veta vad det är de ska göra i en uppgift och hur de ska strukturera svaret. 

Den här nyheten hör till en artikelserie där vi presenterar arbetstagare eller team som fått en engångspremie. Kodknäckaren faller inom ramen för stadens strategiska mål “Vi gör Helsingfors till huvudstaden för läsning och läskunnighet”.