Idässä on intoa!

22.05.2023

Uutisen kuva

Varhaiskasvatusyksikkö Inari-Jousi-Kuovin henkilöstöä on palkittu erinomaisesta, pedagogisesti orientoituneesta työstä lasten ja perheiden kanssa. Kaupunkistrateginen ajatus siitä, että kaikki päiväkodit ja koulut ovat hyviä, on otettu yksikössä kantavaksi teemaksi.

Inari-Jousi-Kuovissa on onnistuttu jakamaan muun muassa erityispedagogista osaamista yksikön sisällä ja laajemmin varhaiskasvatusalueella. Lisäksi päiväkodit ovat osallistaneet perheitä monin eri tavoin. Esimerkkinä tästä on päiväkoti Jousen perheille järjestämät minikokoiset lapsimessut, joissa aiheina olivat muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, Kettu-työskentely, kirjastoyhteistyö, suun terveys sekä mediakasvatus. Messut olivat todella vaikuttava mahdollisuus kohdata muita huoltajia ja perheitä sekä keskustella perheiden tarpeista ja jakaa tietoa.

Muualla yksikössä on järjestetty erilaisia tapahtumia hyvinvoinnin lisäämiseksi- Tästä esimerkkeinä ovat vanhempien ja lasten yhteinen polkupyöräilytapahtuma sekä vanhempia osallistava ystävänpäivätapahtuma. Päiväkodit ovat kirjantekoprojektilla edistäneet strategista tavoitetta "Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupunki".

Varhaiskasvatusykskkö Inari-Jousi-Kuovin henkilöstöä palkittiin rahoittamalla työyhteisön kehittämispäivän lauttamatkat Harakan saarelle ja kehittämispäivän puitteet sekä ruokailu Harakan tiloissa. Kehittämispäivässä työntekijät jatkoivat yhdessä erinomaisen pedagogisen työn arviointia, kehittämistä ja tulevaisuuden suunnittelua.

Teksti:
Ida Mäkinen
Hannu Salonen
Riikka Mäkinen

Uutiskirjeen uusimmat jutut: