Arbis startar upp ny grundläggande utbildning för vuxna

18.04.2024

Uutisen kuva

I höst startar Arbis en ny grundläggande utbildning som riktar sig både till finländare och invandrade över 17 år. Samtidigt utökas utbudet av SFI-kurser – alltså svenska för invandrade.

Höstens stora studienyhet är att Arbis i framtiden erbjuder grundläggande utbildning för vuxna. Studiehelheten riktar sig till personer som inte har något betyg från grundskolan.

– Det kan vara både finländare eller invandrade som deltar, säger Arbis rektor Moa Thors.

Målet med den nya studiehelheten är ett slutbetyg från grundläggande utbildningen där studerandena inte lär sig enbart svenska, utan alla ämnen.

Enligt Thors har intresset för en sådan utbildning ökat under de senaste åren.– Det finns många hemmasittare som inte får ett slutbetyg och som har slussats till Hux-utbildningen (den nya tionde klassen), men de hör egentligen inte dit.

De som deltar i den grundläggande utbildningen på Arbis måste vara minst 17 år, men det finns ingen övre åldersgräns. Alla är välkomna.

– Det innebär att utbildningen måste bli väldigt skräddarsydd, men jag ser också synergieffekter med SFI-undervisningen eftersom läroplanerna överlappar varandra, säger Thors.

För många blir Arbis ett första nätverk

SFI, alltså svenska för invandrade, har erbjudits på Arbis sedan 2012. I höst startar för första gången två nybörjargrupper och en ny grupp för personer som står utanför arbetslivet. 

Det utökade antalet SFI-kurser följer den nya integrationslagen och Helsingfors stads strategi med fokus på personer som står utanför arbetslivet.

– För många blir Arbis ett första nätverk i Finland. På SFI-kurserna får deltagarna stöd av varandra, säger utbildningsplanerare Tina Romberg.

När hon började jobba på Arbis 2019 var det ungefär 30–35 personer som gick SFI-kurser, nu är de redan 80 och antalet väntas öka ytterligare. Det här är en följd av att Arbis har jobbat hårt med att gör det mer känt att man kan integreras på svenska.

– Vi gör inte alternativet känt enbart för invandrade utan också för myndigheter och informationstjänster som kan sprida informationen vidare, säger Moa Thors.

Gör svenskan synlig

Enligt Tina Romberg får de invandrade sällan ens höra om att Finland är ett tvåspråkigt land och att man kan studera och integreras på både svenska och finska.

– Självklart kan inte alla studera på svenska, men alla ska ha möjligheten att veta om det, säger Romberg.

Både hon och Moa Thors påpekar ändå att även finskan är viktig. Därför erbjuder Arbis också finska för SFI-grupperna.

Utmaningarna handlar ofta om vad som händer efter att man har gått SFI-kurser. Studerandena behöver hitta praktikplatser som kan erbjuda praktik på svenska – både för att de ska få öva svenskan men också för att de ska få chansen att komma ut i arbetslivet i Finland.

Trots att det enda kravet från praktiken är att man ska kunna handleda på svenska, vållar det en del huvudbry för både studerande och Arbis som hjälper till med praktikplatserna. Enligt Romberg pratas det mycket om svensk integration på finlandssvenskt håll, men ändå är många organisationer inte redo att ta emot praktikanter.

– Hur kan vi med gott samvete säga att ”kom hit och integrera dig på svenska” om det inte finns något efter det? Många instanser gör ingenting eller lite när det kommer till kritan att ta emot invandrade på den egna arbetsplatsen, säger Romberg.

Arbis är en trygg plats

Utöver SFI-kurser erbjuder Arbis också andra studiehelheter för invandrade. Till exempel i höst kommer en grupp spanska småbarnspedagoger två gånger i veckan att läsa svenska på Arbis efter att ha studerat språket ett halvår i Spanien.

– De kommer hit i augusti och anställs genast på svenskspråkiga daghem, men fortsätter studera svenska på Arbis, berättar Moa Thors.
På Arbis finns tidigare erfarenhet av att utbilda ukrainska pedagoger i svenska, vilket har lett till goda resultat. Till exempel en tidigare ukrainsk studerande har slutat jobba på daghem och börjat studera till närvårdare på Axxell.

– Ju bättre vi tar hand om människorna och visar möjligheterna, desto bättre kan de bygga ett hem här för sig själva, säger Tina Romberg.

– Gemenskapen på Arbis är ett steg in i den finländska kulturen, fyller Moa Thors i.

Och för den som saknar ett grundskolebetyg ger den nya grundläggande utbildningen en andra chans.

– Någon som saknar ett grundskolebetyg kämpar kanske med självförtroendet, men vi vill visa att Arbis är en trygg plats. Här får man moka, säger Romberg.

Text: Michaela von Kügelgen