Arbis vårens kurser: Fågelkännedom i fält och många andra kurser

09.12.2019

Uutisen kuva

Vårens kurser finns nu som en broschyr där vi presenterar alla kurser som startar efter årsskiftet. Vi har också planerat några helt nya kurser och föreläsningar. Broschyren kan du läsa på Arbis hemsida eller hämta ditt eget exemplar från Dagmarsgatan 3.  Mera information, alla kurser och anmälningar på ilmonet.fi.  Lue lisää

Helsingin kasvatus ja koulutus – opetuksen ja oppimisen suunnannäyttäjä globaalisti

20.11.2019

Uutisen kuva

Helsingin kaupunki on saanut tunnustusta opetuksen ja oppimisen suunnannäyttäjänä. Kansainvälistä koulutusta ja koulutusinnovaatioita tutkiva HundrED esitteli maailmalle Helsingin ensimmäisenä kaupunkina, joka kehittää koulutustaan kaikissa kouluissa. Tunnustusta saaneista kymmenestä innovaatiosta on julkaistu videot ja kattava raportti – tutustu! Lue lisää

Yhteistyötaidot, empatia, sinnikkyys – Helsinki tutkii, miten näitä taitoja opitaan kouluissa

20.11.2019

Uutisen kuva

Helsingin kaupungin koulut osallistuvat kansainväliseen tutkimukseen, jossa selvitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja ja niiden merkitystä oppimisessa. Helsingfors stads skolor deltar i en internationell undersökning av elevernas sociala och emotionella färdigheter och deras betydelse för inlärningen. Lue lisää

Helsingissä hyvät oppimistulokset – Goda inlärningsresultat i Helsingfors

19.11.2019

Uutisen kuva

Helsingin kaupungin koulut osallistuivat valtakunnallisiin oppimistulosten arviointeihin viime syksynä. Tulosten perusteella helsinkiläiset lapset aloittavat peruskoulun hyvin taidoin ja valmiuksin ja 7.-luokkalaisten englannin osaaminen on hyvällä tasolla. Helsingfors stads skolor deltog förra hösten i nationella utvärderingar av inlärningsresultat. Resultaten visar att Helsingforsbarn som börjar i grundskolan har goda kunskaper och färdigheter, samt att sjundeklassarnas kunskaper i engelska ligger på en god nivå.  Lue lisää

Itäkeskuksen peruskoulu palkittiin oppimisen uudistamisesta

19.11.2019

Uutisen kuva

”Tarkoituksenamme oli avata koko koulu ja sen ympäristö tiloiksi, joita opettajien ja oppilaiden on helppo hyödyntää eri tavoin. Huomasimme, että ihan tavallinen koulurakennus, jossa on käytäviä ja luokkia, pystyy muokkautumaan erilaisiksi oppimisen tiloiksi ilman remontointia tai seinien kaatamisia,” kertoo Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen.  Lue lisää

OmaStadi-äänestyksessä kuusi suunnitelmaa toteutettavaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

18.11.2019

Uutisen kuva

Lokakuun OmaStadi-äänestys oli suurin julkisen sektorin järjestämä sähköinen äänestys Suomessa. Helsinkiläiset äänestivät 296 ehdotuksesta toteutettavaksi 44 suunnitelmaa, joista kuusi koskee kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa.  Lue lisää

Esiopetukseen haetaan tammikuussa – Ansökan till förskoleundervisningen sker i januari

18.11.2019

Uutisen kuva

Esiopetuksen haku toimintakaudelle 2020–2021 on tammikuussa. Ansökan till förskoleundervisningen för verksamhetsperioden 2020–2021 sker i januari. Lue lisää

Lukion uusi opetussuunnitelma kokosi huoltajat vanhempainiltaan – Gymnasiets nya läroplan sammanförde vårdnadshavare på en föräldrakväll

15.11.2019

Uutisen kuva

Opetussuunnitelmaa kirjoittavat yhdessä opettajat, rehtorit, lukiolaiset ja opiskelijahuollon edustajat. Suomen- ja ruotsinkieliset lukiot laativat yhteisen opetussuunnitelman. Läroplanen skrivs gemensamt av lärare, rektorer, gymnasister och företrädare för studerandevården. De svensk- och finskspråkiga gymnasierna utarbetar en gemensam läroplan. Lue lisää

Myllypuron kampus tarjoaa uutta pedagogiikkaa yhteisöllisissä tiloissa

15.11.2019

Uutisen kuva

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampukselle suunnitellaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Stadin ammatti- ja aikuisopiston uuden toimipaikan rakentaminen aloitetaan keväällä 2021. Myllypurosta muodostuu tärkeä rakennusalan koulutuksen osaamiskeskittymä, jossa Stadin ammatti- ja aikuisopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu tekevät yhteistyötä muun muassa tilojensa yhteiskäytöllä. Lue lisää

Arbis traditionella julvaka 29.11

15.11.2019

Uutisen kuva

Julpyssel, julstämning och magishow med clownen ToraBella – allt detta på Arbis julvaka. Arbis julvaka fyller igen huset på Dagmarsgatan 3 fredagen den 29 november kl. 17–21 med julstämning i form av julpysselverkstäder, musik, juliga delikatesser och konserter. Lue lisää