Yhteishaku alkaa: Helsinki tarjoaa monia mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen

13.02.2024

Uutisen kuva

Kuva: Maija Astikainen

Jokainen 9.-luokkalainen hakeutuu opiskelemaan toisen asteen koulutukseen. Helsingin kaupungin lukioissa ja Stadin AO:ssa on tarjolla monipuolista koulutusta peruskoulun jälkeen. Vaihtoehtoina on opiskella lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa tai TUVAssa eli tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 20.2.–19.3.2024. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta oman koulunsa opinto-ohjaajalta ja opettajilta.  

– On tärkeää, että nuori tulee kuulluksi unelmiensa kanssa ja että eri vaihtoehdoista sekä epävarmuuksista keskustellaan. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei yhteishaun valinnat määrittele loppuelämää, vaan ovat yksi vaihe oman polun löytämisessä. Kaikesta koulutuksesta on hyötyä tulevaisuudessa, kertoo ysiluokkalaisten kanssa työskentelevä opinto-ohjaaja Sami Seppilä Malmin peruskoulusta.

Työelämälähtöistä opiskelua Stadin AO:ssa

Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella yhteensä 62 tutkinnossa. Yhteishaussa tarjolla on 27 ammatillista perustutkintoa. Opiskelu on yksilöllistä ja joustavaa.

Stadin AO:ssa opiskellaan työelämälähtöisesti. Työkokemusta kertyy paljon jo opintojen aikana, ja tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Tarjolla on lisäksi yrittäjyysopintoja sekä kilpailu- ja kansainvälistä toimintaa.

Ammatillisen perustutkinnon rinnalla voi suorittaa myös lukioaineiden yksittäisiä opintojaksoja tai ylioppilastutkinnon. 

Lukioissa laaja opintotarjonta

Helsingin kaupungilla on 15 lukiota, joista kolme on ruotsinkielisiä. Kaikilla kaupungin lukioilla on erityistehtävä tai lukiokohtainen painotus. Erityistehtävä voi olla esimerkiksi musiikki, urheilu tai luonnontieteet. Opintoja voi painottaa esimerkiksi kansainvälisyyteen ja kulttuurien tuntemukseen tai musiikkiin ja teknologiaan.

Kaupungin lukioiden opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös yhteisen tarjonnan kautta. Verkkolukiossa on mahdollista opiskella etänä, verkossa tai vaikka kesällä. 

Uuden Konepajan lukion ja aikuislukion päivälinja aloittaa toimintansa elokuussa 2024. Vallilassa sijaitsevan lukion erikoisuutena on painottuminen työelämätaitoihin ja verkostoihin. Opintoja suoritetaan osittain yrityksissä ja vapaaehtoisjärjestöissä, joiden toimintaan ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat osallistuvat lukukauden aikana viikoittain. 

Ristiinopiskelulla yksilöllisempiä opintopolkuja

Lukioiden ja Stadin AO:n opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös muun kuin oman oppilaitoksensa tarjonnasta. Lukio-opiskelijat voivat valita Stadin AO:n sekä Helsingin työväenopiston ja Helsingfors arbiksen opintoja. Stadin AO:n opiskelijoille on tarjolla lukioiden, Helsingin työväenopiston ja Helsingfors arbiksen opintoja.

– Ristiinopiskelu mahdollistaa opiskelijoille aiempaa yksilöllisempiä opintopolkuja. Tämä edesauttaa oman osaamisen laajempaa kehittämistä, toteaa lukiokoulutuksen päällikkö Tarja Aro-Kuuskoski.

Helsingissä toimii lisäksi useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita. 

TUVA-koulutus tutustuttaa opintoihin

Tutkintokoulutukseen valmentavassa eli TUVA-koulutuksessa opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan tutustua ammatillisiin tai lukio-opintoihin. Koulutuksessa voi myös vahvistaa toisen asteen opiskelussa tarvittavia taitoja tai korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

Opinnot kestävät enintään vuoden, mutta opiskelija voi omien suoritustensa perusteella hakeutua toisen asteen koulutukseen jo aiemmin.

Lisäksi Helsingissä on mahdollista opiskella peruskoulun jälkeen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa eli TELMA-koulutuksessa. TELMA on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle, jolla ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. TELMA-koulutusta järjestää yksityiset oppilaitokset.

Lue uutinen ruotsiksi verkkosivuillamme