Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan kielitaitoa

27.02.2024

Uutisen kuva

Sharifah Sarvari, Sara Haavikko ja Ali Kaplan suosittelevat kielikoulutukseen osallistumista. Kuva: Kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla alkoi syksyllä 2023 suomen ammatillista kielilaitoa vahvistavia koulutuksia varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja avustajille. Koulutuksia on järjestetty lähikoulutuksina alueittain päiväkotien tiloissa, jotta kieltä opittaisiin siinä ympäristössä, jossa sitä käytetään. 

Tavoitteena suullisen kielitaidon vahvistaminen 

Koulutuksissa keskitytään ennen kaikkea työntekijöiden suullisen kielitaidon vahvistamiseen. Muun muassa huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, puhelinkeskustelut, lapsen päivästä kertominen, päiväkodin toiminnasta kertominen, yhteistyö kollegoiden kanssa sekä lasten ohjaaminen ja tukeminen erilaisissa tilanteissa vaativat suullista kielitaitoa. Koulutuksessa motivoidaan osallistujia opiskelemaan myös itsenäisesti työssä tarvittavaan kielitaitoon. 
 
Kielikoulutukseen osallistunut Sharifah Sarvari kertoo oppineensa paljon varhaiskasvatukseen liittyvää ammattisanastoa. Kielikoulutuksessa kehittyi myös suullinen kielitaito.  
 
"Lapsilla on ihan oma kielensä, ja kielikoulutuksessa opin myös muilta osallistujilta sanoja ja ilmaisuja, joita he käyttävät lasten kanssa", Sarvari sanoo.  
 
Niin ikään kielikoulutukseen osallistunut Ali Kaplan kertoo, että varsinkin arjessa käytettävä kielitaito on parantunut huomattavasti. Keskustelut lasten ja huoltajien kanssa ovat saaneet syvyyttä. 

 
Koulutus on innostanut hakemaan pätevöittäviin koulutuksiin 

Syksyllä 2023 koulutuksiin osallistui yhteensä 54 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja avustajaa. Palaute koulutuksista on ollut positiivista, ja osallistujat ovat innostuneet ja motivoituneet oppimaan yhä lisää. Osallistujat kertovat, että koulutuksessa parantunut kielitaito on auttanut työssä joka päivä. 
 
Osaa työntekijöistä koulutus on innostanut hakemaan pätevöittävään koulutukseen varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Koulutukseen hakeutuminen on mahdollista parantuneen kielitaidon ansiosta.  
 
Myös esihenkilöiltä tullut palaute on ollut positiivista. Työntekijät ovat oppineet kieltä ja saaneet rohkeutta työhön. 
 
Päiväkodin johtaja Sara Haavikko painottaa, että koulutukset ovat mahtava mahdollisuus. Kun yhteiskunta moninaistuu, pitää monipuolista osaamista pystyä hyödyntämään myös varhaiskasvatuksessa. 


Kevään 2024 koulutukset – myös varhaiskasvatuksen opettajat mukaan! 

Keväällä 2024 järjestetään useita työkielikoulutuksia varhaiskasvatuksessa. Lastenhoitajien ja avustajien suullisen kielitaidon koulutus parantaa osallistujien kielitaitoa päiväkodin arkisissa tilanteissa. Varhaiskasvatuksen opettajille järjestetään työkielikoulutusta, jossa keskitytään kirjallisen viestintään huoltajien ja kollegojen kanssa sekä esimerkiksi pedagogisiin asiakirjoihin. Lisäksi järjestetään jatkokoulutus syksyllä kielikoulutuksiin 2023 osallistuneille.

Sekä Ali Kaplan että Sharifah Sarvari suosittelevat kielikoulutusta kollegoilleen ja kehottavat rohkeasti osallistumaan. Aina voi oppia uutta! 
 
Kevään ryhmät ovat jo täyttyneet, mutta työkielikoulutukset jatkuvat ensi syksynä 2024.