Varhaiskasvatuksessa palkittiin onnistumisista

15.06.2023

Uutisen kuva

Hyveellisestä työkaveruudesta palkitut työntekijät Emilia Kanerva ja Essi Kjellmann.

Helsingin kaupungilla palkitaan työntekijöitä onnistumisista. Tässä uutisessa esitellään kaksi tapausta varhaiskasvatuksessa, joissa työntekijöille on myönnetty kertapalkkiot. 

Meripirtti-Rööperissä äänestettiin hyveelliset työntekijät 

Varhaiskasvatuksen yksikössä Meripirttti-Rööperissä on tapana palkita toimintakaudella yksikön hyveiden mukaan toimineet henkilöt kevään kehittämispäivässä. Työntekijät saivat äänestää hyveellistä työkaveria, joka toimii yksikön hyveiden mukaan. Lisäksi esihenkilö valitsee yhden palkittavan molemmista päiväkodeista. Yksikön hyveitä ovat yhteistyökyky, myötätuntoisuus, sinnikkyys ja luovuus. Hyveet on valittu yhdessä henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 

Työyhteisön hyveellisimmäksi työkaveriksi äänestettiin lastenhoitaja Sinikka Sihvonen päiväkoti Meripirtistä ja varhaiskasvatuksen opettaja Annu Rintamäki päiväkoti Rööperistä. Lisäksi esihenkilö palkitsi hyveellisestä työkaveruudesta lastenhoitaja Emilia Kanervan päiväkoti Rööperista ja lastenhoitaja Essi Kjellmannin päiväkoti Meripirtistä.

Toimintakulttuurissa oleva hyvekasvatus vahvistaa niin lasten kuin aikuisten hyvinvointia ja henkilöstön veto- ja pitovoimaa. 

Onnistunut esihenkilöiden perehdytys 

Lännen alueella on vahvistettu uusien päiväkodinjohtajien perehdyttämistä ja perehdytykseen osallistuneita johtajia on palkittu onnistuneesta perehdytystyöstä. 

Osana veto- ja pitovoimaa on Läntisellä varhaiskasvatusalueella kehitetty ja vahvistettu uusien päiväkodinjohtajien perehdytystä järjestämällä uusille johtajille yhteinen perehdytystilaisuus aina toimintakauden alussa.  

Perehdytystilaisuuden vetäjinä ovat toimineet aluepäällikkö ja yksi alueen kokenut päiväkodin johtaja. Tilaisuudessa on käsitelty päiväkodin johtajan työn sisältöjä muun muassa asiakastyön, henkilöstö - ja talousjohtamisen sekä pedagogisen johtamisen näkökulmista.  

Mukana olevan kokeneen päiväkodinjohtajan rooli on ollut toimia keskustelussa vertaismentorina ja tuoda aluepäällikön tukena tietoa alueen johtamisen rakenteista, vahvuuksista ja haasteista. Parasta on ollut yhteinen keskustelu ja hyvä ilmapiiri.  

Jokaiselle uudelle päiväkodin johtajalle on nimetty myös lähiperehdyttäjä, joka auttaa arjessa vastaantulevien haasteiden kanssa. Lisäksi alueen johtajien osaamista on tunnistettu ja alueen johtajista on nimetty ne johtajat, joiden puoleen voi kääntyä tarvittaessa esimerkiksi asiakastyöhön tai järjestelmiin liittyen.   

Jokaista omassa perehdyttäjän roolissa onnistunutta johtajaa on palkittu. Palaute uusilta johtajilta on ollut erittäin positiivista ja heidän mukaansa alueen johtamisyhteisöön on ollut helppo tulla. Apua ja tukea on saatu. 

Onnea palkituille! 

Tämä uutinen on osa juttusarjaa, jossa esitellään onnistuneita työntekijöitä, jotka ovat saaneet kertapalkkion.  

Voit lukea lisää palkitsemisesta kaupungin intrasta.