Varhaiskasvatuksen sosionomilla on selkeä työnkuva Helsingissä

14.03.2023

Uutisen kuva

Kuva: Antti Nikkanen

Varhaiskasvatuksen sosionomi suunnittelee, arvioi ja toteuttaa pedagogista toimintaa ja tukee lasten yksilöllistä oppimista lapsiryhmässä. Koulutustaustansa ja erityisosaamisensa ansiosta hän tuo lapsiryhmään ja omaan työtiimiinsä yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja sosiaalipedagogisia näkökulmia ja osaamista.

– Helsingissä varhaiskasvatuksen sosionomit työskentelevät moniammatillisissa tiimeissä. Tämä on toimiva malli. Esihenkilömme ovat olleet erittäin tyytyväisiä sosionomien osaamiseen, joka on tärkeää eritoten lasten hyvinvoinnin, moniammatillisen työn ja perhekeskusajattelun näkökulmasta, sanoo Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

Varhaiskasvatuksen sosionomin nimike on uusi, ja sosionomien kelpoisuusehdoissa on tehty viime aikoina muutoksia varhaiskasvatuslain uudistuksen vuoksi. Tänä vuonna ammattikorkeakouluista valmistuvatkin ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit uusilla kelpoisuuksilla.

Lue koko uutinen verkkosivuillamme