Valmentaudu opetushallinnon tutkintoon

29.03.2023

Uutisen kuva

Kuva: Alex Bao

Opetushallinnon tutkinto on yksi tapa osoittaa rehtorin kelpoisuusehdoissa vaadittu opetushallinnon osaaminen. Tutkinnon suorittamisesta hyötyvät myös eri asteilla opetushallinnon kehittämis- ja johtotehtävissä työskentelevät. Toimiala tarjoaa ilmaisen valmennuksen tutkintoon valmistautuville kesällä 2023. 

Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus on rakennettu tutkintovaatimusten mukaan kahteen eri osaan. Kesäkuussa kouluttaja käsittelee A-osan eli yleis-, kunnallis- ja opetushallinnon teemoja. Elokuussa tarkastelussa on B-osa eli rehtorin eri tehtävät: oppilaitoksen johtaminen, pedagoginen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen. Opetushallitus on suositellut, että myös tutkintotentti suoritetaan erikseen kahdessa osassa.  

Valmennuksen reaaliaikaiset etäkoulutuspäivät: 

  1. A-osa: hallinnon perusteet, 5.6. ja 8.6.2023 klo 9.00 - 14.30 
  2. B-osa: rehtori johtajana, 3.8. ja 7.8.2023 klo 9.00 - 14.30 

  

Valmennus auttaa aineiston jäsentämisessä

Verkkokoulutuksen toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskus. Reaaliaikaiset luennot taltioidaan ja tallenne on käytössä viikon ajan. Muu aineisto on osallistujien käytössä verkkoalustalla vuoden 2023 loppuun saakka. 

Valmennukseen osallistuneet ovat kiittäneet hyvin jäsenneltyä ja selkeää aineistoa. Tutkintokirjallisuus ja muu taustamateriaali on laaja. Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia jäsentämään aineistoa ja nostaa esiin keskeisiä ja ajankohtaisia teemoja.  

Tutkintovaatimukset sisältävät paljon hallinnollista ohjeistusta ja lainsäädäntöä, jota tutkintotentissä tulee osata soveltaa käytäntöön.  

- Valmennuksessa esimerkkitapausten huolellinen läpikäynti toi koulutuksen koulun arkeen, totesi yksi aiemman vuoden osallistujista.  

Osallistujat suorittavat etäkoulutuspäivien välillä tenttiin valmistavan tehtävän kummastakin osiosta. Ne myös tarkistetaan ja niistä keskustellaan yhdessä.  

Ilmoittaudu Onnissa 

Ilmoittautuminen kesän 2023 valmennukseen on auki Onni-koulutuskalenterissa: 

Valmennus opetushallinnon tutkintoon (hel.fi)  

Varsinaisen opetushallituksen tutkinnon suorittamisesta jokainen osallistuja huolehtii itse. Opetushallituksen sivuilta löytyy ajantasainen tieto tutkinnon perusteista ja tutkintovaatimuksista, kirjalliseen kokeeseen osallistumisesta ja tenttipaikoista.  

Opetushallinnon tutkinto ja valmentava koulutus | Opetushallitus (oph.fi) 

Opetushallitus järjestää myös kuusipäivästä maksullista valmennusta halukkaille, kesäkautena ja syksyllä 2023.  

Uutiskirjeen uusimmat jutut: