Tekoäly haastaa tapamme opettaa ja oppia: Omaa osaamista on syytä kehittää

23.08.2023

Uutisen kuva

Kuva: Jefunne Gimpel

Tekoälypohjaisten työkalujen viimeaikainen nopea kehitys herättää opetushenkilöstössä laajaa huolta. Isoihin kielimalleihin perustuvat työkalut ja niiden hyödyntäminen haastavat aiempaa tapaamme työskennellä ja arvioida oppimista kouluissa ja oppilaitoksissa.

Tilanne on vaikea, sillä teknologia on vielä uutta ja nopeasti kehittyvää. Selkeitä ratkaisuja siihen, miten voimme ehkäistä uusien työkalujen mukanaan tuomia haasteita, ei vielä ole. Opetushenkilöstön on siksi tärkeää pohtia yhdessä ratkaisuja sekä kokeilla rohkeasti uudenlaisia tapoja työskennellä ja arvioida oppimista. Opettajien ja oppijoiden on hyvä käydä yhdessä keskustelua, millaisissa tilanteissa tekoälypohjaisia työkaluja voi käyttää.

Opehuoneen tekoälysivulta tietoa ja materiaaleja

Opehuoneeseen on laadittu tekoälystä kattava tietosivu, jota päivitetään säännöllisesti. Sivustolle on nostettu tekoälyn keskeisiä näkökulmia, kuten tekoälyn mahdollisuuksia opetustyön tehostamisessa ja oppimisen tukemisessa. Sivulla on runsaasti tukimateriaalia keskeisistä teemoista oman osaamisen kehittämiseksi sekä vinkkejä tekoälytyökaluista oman työn tueksi sekä oppijoiden kanssa kokeiltavaksi.

Haasteiden lisäksi on syytä muistaa, että tekoälypohjaiset työkalut ovat tulevaisuudessa yhä keskeisempiä itse kunkin arjessa ja työssä. Tekoälypohjaisten työkalujen hyödyntäminen voi tuoda myös myönteisiä vaikutuksia työhön ja oppimiseen. Työkaluilla voi esimerkiksi luoda valmiita tehtäviä ja tunti- tai kurssisuunnitelmia tai tehdä tiivistyksiä laajemmista aineistoista. Konkreettisia esimerkkejä tekoälyn hyödyntämisestä saa esimerkiksi keväällä lukioiden henkilöstölle pidetystä webinaarista, jonka tallenne on katsottavissa Opehuoneen tekoälysivulla.

Mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen

Tekoälyä voi hyödyntää oppijoiden tukemiseen esimerkiksi palautteenannossa ja opetuksen yksilöllistämisessä. Toinen merkittävä mahdollisuus on monikielisten oppijoiden kielellinen tukeminen, jota käsitellään 29. elokuuta pidettävässä M365-sovellusten tekoälypohjaiset kielikäännökset ja työkalut oppimisen ja monikielisten perheiden kohtaamisen tukena -webinaarissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin Onni-koulutuskalenterissa.

Mikäli työyhteisöt tarvitsevat tukea tekoälyn käsittelyyn ja työstämiseen, ne voivat tilata kehittämispalveluiden asiantuntijoita vierailulle esimerkiksi yhteissuunniteluiltapäivään tai veso-päivään. Asiantuntijat alustavat tekoälystä opetustyön näkökulmasta ja auttavat työyhteisöä käymään yhteistä keskustelua ja etsimään ratkaisuja.

Opetushenkilöstölle järjestetään 7. syyskuuta webinaari, jossa käydään läpi tekoälyä ilmiönä opetustoimen näkökulmasta. Webinaarissa tarkastellaan tekoälyä oppimisen kohteena ja pohditaan sen vaikutuksia arviointiin ja tehtävänantoon. Käytännön esimerkkien avulla käsitellään sitä, miten tekoälyä voi hyödyntää omassa opetustyössä.
Ilmoittaudu webinaariin Onnissa.

Digipedagogiikkaan ja oppimisteknologiaan keskittyvät pop upit käynnistyvät syyskuussa. Katso tarkemmat tiedot, ajankohdat ja aiheet Opehuoneen uutisesta.

Helsinki oppii digiä -tapahtumassa tekoäly on vahvasti mukana. Kaupungintalon tapahtumatorilla 2. marraskuuta järjestettävä tapahtuma kuuluu Helsinki oppii -teemaviikon ohjelmaan.

Opehuoneen tietopaketti tekoälystä

Lisätiedot:
Jesse Myllylahti
Pedagoginen asiantuntija
jesse.myllylahti@hel.fi
Puh. 09 310 60043