Sateenkaarityöpajat alkoivat – Taivallahdessa oppilaat ja opettajat pitivät keskusteluja tärkeinä

16.02.2023

Uutisen kuva

Kuva: Nina Dale

Sukupuoli-identieetin ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta käsittelevät sateenkaarityöpajat alkoivat helsinkiläisissä kouluissa. Työpajat olivat nuorten ehdotus, joka menestyi osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-äänestyksessä. Pajat järjestetään tänä vuonna kaikille kaupungin koulujen 6.–9. luokille.

Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Opetussuunnitelma velvoittaa kouluja myös lisäämään tietoa sukupuolen moninaisuudesta.

Sateenkaarityöpajojen sisältöä ovat suunnitelleet kaupungin asiantuntijat, ja ihmisoikeusjärjestö Seta ry valikoitui yhteistyökumppaniksi kilpailutuksessa. Työpajoissa on läsnä kaksi ohjaajaa sekä opettajia ja muita koulun aikuisia. Opetuksen sisällöstä ja järjestämisestä vastaavat opettajat ja rehtori.

Taivallahden peruskoulussa työpajat pidetään luokka-asteittain, ja oppilaat kokoontuvat koulun liikuntasaliin. Nyt paikalla on kuudesluokkalaisia.

Työpajojen tärkein anti on oppilaiden oma pohdinta ja yhteinen keskustelu siitä, miten jokainen saisi olla koulussa oma itsensä.

– Tavoitteena on oppia yhdessä arvostamaan moninaisuutta ja vahvistaa jokaiselle turvallista ilmapiiriä koulussa, pedagoginen asiantuntija Heidi Halkilahti painottaa.

”Asia voi olla tärkeä ystävällesi”

Työpajat lähtevät jokaisen oppilaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kokemuksesta; jokaisen on tärkeä kokea olevansa hyväksytty omana itsenään. Taivallahden peruskoulussa katsotaan työpajan aluksi lyhyt video, jossa nuori kertoo, miten kaverit hyväksyvät hänet sellaisena kuin hän on.

Tämän jälkeen käsitellään sateenkaarevaan moninaisuuteen liittyviä termejä. Puhe on seksuaalisesta suuntautumisesta ja siitä, miten jokainen voi päättää, kenestä tykkää. Heteroseksuaaliset ovat enemmistöä ja muut vähemmistöä.

Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan ei-heteroita on kouluissa noin 14 prosenttia. Seksuaalivähemmistöjä on siten kaikissa kouluissa.

– Vaikka asia ei koskettaisi sinua itseäsi, se voi olla tosi tärkeä asia hyvälle ystävällesi tai jollekulle muulle kaverille, kouluttaja toteaa.

Emma, Anna ja Hilda tykkäsivät työpajasta ja pitivät sitä tärkeänä. ”Hyvä, että keskustelu jatkuu.”

Termit tutuiksi ja normit esiin

Työpajassa käydään läpi lisää termistöä. Mitä tarkoittavat transihminen, cis-ihminen, muunsukupuolinen, transvestiitti, intersukupuolinen tai queer? Cis-ihmisten sukupuoli-identiteetti ja sen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen mukaiset, ja heitä on valtaosa väestöstä.

Myös sukupuolivähemmistöt ovat läsnä kouluissa, sillä viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan viisi prosenttia koki kuuluvansa sukupuolivähemmistöön. 

– Jokaisella on oikeus määritellä tai olla määrittelemättä itsensä. Jokainen on arvokas. Omaa identiteettiä ei ole pakko tietää itse tai kertoa muille. On ihan ok, ettei tiedä, kouluttajat muistuttavat. 

Oppilaat kuuntelevat opetusta keskittyneesti ja osallistuvat aktiivisesti pienryhmäkeskusteluihin, joita käydään erilaisista normeista. Nuoret pohtivat muun muassa sitä, missä kaikkialla heteronormi näkyy.

– Esimerkiksi elokuvissa. Naiset ihastuvat yleensä mieheen, joku oppilaista tietää.

– Suhdenormi näkyy mainoksissa telkkarissa. Se, että parisuhde on tavoiteltava asia.

Jussi Räisäsen ja Ella Isosompin kutosluokissa sateenkaariteemat ovat olleet aiemminkin esillä.

”Hyvä aloitus keskustelulle”

Sateenkaarityöpajan ideana on tarjota nuorille laadukasta tietoa sekä mahdollisuuden kysyä ja keskustella. Pajan jälkeen aiheesta on helpompi jatkaa luokissa, kun termit ovat tuttuja.

– Minusta työpaja oli kiva ja oli tärkeää, että se pidettiin. Jos asia ei ole itselle yhtään tuttu, voi olla ensin vähän vaikea ymmärtää, kuudesluokkalainen Emma miettii oppitunnin jälkeen.

– Työpajan jälkeen voi syventyä aiheeseen enemmän, kun kaikki tietävät vähän. Hyvä aloitus keskustelulle, komppaa Anna.

– Tiesin jonkin verran ennestään. Opin silti paljon uusia termejä, kertoo Hilda.

Homottelu ärsyttää

Haastatellut oppilaat ovat sitä mieltä, että kouluissa olisi hyvä kiinnittää huomio kiusaamiseen. Taivallahden peruskoulussa on esiintynyt jonkin verran homottelua, mikä on ärsyttänyt nuoria.

– Nämä teemat tulevat koulussa esiin ehkä niin, että joku sanoo jotain tyhmää ja sitten puhutaan aiheesta, Emma kertoo.

Hildan mielestä on tärkeää, että koulussa on aikuisia, joille voi mennä puhumaan, jos jokin asia mietityttää.

– Meidän koulussa heitä on, esimerkiksi kuraattori ja psykologi, Emma tietää.

– Ja he ovat helposti lähestyttäviä, Anna lisää.

Kengät jäivät eteiseen, kun työpaja alkoi.

Nuoret tietävät paljon

Mitä sateenkaarityöpajasta ajattelivat Taivallahden peruskoulun opettajat? Kutosluokkien opettajat pitivät keskusteluja hedelmällisinä ja tärkeinä.

– Hyvät fiilikset jäi. Olimme kertoneet luokassa, että tämä on nuorista ja lapsista lähtöisin. Kiva, että kutoset ovat tässä jo mukana, luokanopettaja Ella Isosomppi sanoo.

Samoista teemoista on puhuttu luokassa jo aiemmin ympäristöopin tunneilla ja yhdenvertaisuuskyselyn yhteydessä. Luokanopettaja Jussi Räisänen lisää keskustelleensa teemoista luokassa myös Pride-päivän yhteydessä.

Opettajien mukaan oppilaiden kanssa jutellessa huomaa, että nuorilla on jo aika paljon tietoa aiheesta.

– Omalla luokallani on pari oppilasta, jotka selvästi ajattelevat näitä asioita. Heiltä on tullut esimerkiksi tilaratkaisuihin liittyviä kysymyksiä, Räisänen sanoo.

Luokanopettaja Nina Korkiakosken luokassa on puhututtanut esimerkiksi tytöttely ja pojittelu.

– Olemme miettineet, mitä sanoja voisi käyttää niiden sijaan. Esimerkiksi ”kutoset”, ”oppilaat”, ”nuoret” tai ”lapset”. Esimerkit ovat tulleet nuorilta.

Liikuntatunneilla sukupuoli ei enää korostu, koska lähes kaikki tehdään yhdessä tai sekaryhmittäin. Opettajan on hyvä olla tietoinen myös omasta puhetavastaan, joka voi kummuta vanhoista tottumuksista.

Huoltajilta viestejä

Sateenkaarityöpajoista kerätään oppilailta ja opettajilta palautetta ja pajojen sisältöä muokataan palautteen perusteella.

– Kierrämme työpajoissa analysoimassa, miten ne toimivat. Olemme jo tarkentaneet sanoituksia, tehneet opetusdioista selkokielisempiä ja lisänneet apukysymyksiä oppilaiden keskustelujen tueksi, Heidi Halkilahti kertoo.

Taivallahden peruskoulun huoltajia tiedotettiin etukäteen työpajoista, ja kuudensien luokkien opettajat kertovat saaneensa huoltajilta muutamia vastausviestejä. Palaute oli positiivista.

– Nämä asiat näkyvät oppilaiden elämässä ja perheissä. Vanhempien mielestä oli hyvä, että teemaa käsitellään myös koulussa, Korkiakoski sanoo.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää kevään aikana myös helsinkiläisoppilaiden huoltajille keskustelutilaisuuksia sateenkaariteemoista. Tilaisuudet pidetään etäyhteydellä Teamsissa. Huoltajat pääsevät miettimään pienryhmissä sitä, miten vahvistaa yhdenvertaisuutta ja jokaisen turvallista kasvuympäristöä koulussa ja kotona.

Parasta olivat keskustelut

Taivallahden peruskoulun opettajat ja oppilaat arvostivat sateenkaarityöpajoissa eniten juuri keskusteluja.

– Parasta oli, kun sai keskustella asioista ja sai uutta tietoa, Anna sanoo.

– Oli kiva, että sai ammattilaisilta kuulla asioista. Oppi uutta, Emma lisää.

Opettajien mielestä oppilaat osallistuivat erinomaisesti ja heillä oli sanottavaa.

– Vaikka he ovat ikäryhmän nuorimpia, he löysivät hienosti arjen esimerkkejä aiheesta, Isosomppi virkkoo.

– Oli mukava yllätys, että oppilaat lähtivät hyvin keskusteluihin. Suosittelisin totta kai työpajaa muillekin kouluille ja kunnille. Tämä oli tosi hyvä, Korkiakoski sanoo.

Teksti ja kuvat:
Nina Dale

Lisätietoa sateenkaarityöpajoista ja vastauksia kysymyksiin videolla

Ilmoittautuminen huoltajien Sateenkaari koulussa -keskustelutilaisuuteen

Sateenkaarisanastoa Setan sivulla

Uutiskirjeen uusimmat jutut: