Ruokala-TET sitouttaa oppilaita kouluruokailuun

14.03.2023

Uutisen kuva

Kuva: Adobe Stock

Oppilaiden osallisuus kouluruokailun suunnittelussa ja toteutuksessa lisää sekä myönteistä suhtautumista kouluruokailuun että konkreettisesti kouluravintolassa syövien oppilaiden määrää, kertovat kouluruokailusta tehdyt tutkimukset.

Puistolan peruskoulussa on tänä lukuvuotena tartuttu haasteeseen tehdä kouluruokailusta oppilaille mieluisaa ja sitouttaa heitä toimimaan enemmän kouluravintolan viihtyisyyden takaamiseksi. Koulun 7.-luokkalaiset pääsevät vuorollaan hommiin koulun keittiöön ja ruokalaan uudessa ruokala-TET:ssä.

Keittiön väen vahvistunut rooli ruokakasvattajana

Compass Groupin palveluesimies Satu Palo-oja pitää ruokala-TET:ä yhtenä syksyn parhaista jutuista. Ruokala-TET on myös vahvistanut keittiön väen roolia ruokakasvattajina, kun oppilaat ovat tulleet heille tutummiksi ja ruokailijoidenkin määrä on hiukan kasvanut syksyn aikana.

– Ruokala-TET:n avulla olemme päässeet tutustumaan uudella tavalla oppilaisiin, ja oppilaat myös meihin. Olen antanut päivän aikana ihan konkreettisia vinkkejä myös tulevia TET-jaksoja varten: tule paikalle ajoissa, pidä puhelin työpäivän aikana repussa, tee hommia reippaasti tai pyydä apua, jos et tiedä mitä pitäisi tehdä, Palo-oja kertoo.

Myös oppilaat ovat tykänneet ruokala-TET-päivästä. Sanni ja Siiri 7F-luokalta kertovat, että parasta oli päästä tekemään keittiön töitä oikeasti. Aitiopaikalta näki hyvin, miten kouluruokaa valmistetaan ja mitä keittiössä tapahtuu.

– Keittiön tyypit ovat aivan huippuja! He antoivat meille just sopivan vaikeita tehtäviä ja olivat apuna koko ajan, he kertovat.

Vaikka TET-päivä kesti vain neljä tuntia, siinä ajassa huomasi, kuinka rankkaa keittiötyö on.

– Kyllä se lisäsi ruuan tekijöiden arvostusta, Siiri pohtii.

Ruokakasvatus on tärkeä osa opetussuunnitelmaa

Ruokakasvatus on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen vastuuoppiaine on kotitalous. Myös kouluruokailu on tärkeä osa koulun ruokakasvatusta, sillä se on osa jokaisen oppilaan koulupäivää, joka päivä.

– Keksintönä ruokala-TET ei ole uusi, vaan monet oppilaiden vanhemmat ja opettajatkin muistelevat tehneensä vastaavan kaltaisen TET-päivän omana kouluaikanaan, rehtori Juha Ruutila sanoo.

Tavoitteena ruokala-TET:ssä on paitsi parantaa kouluruokailun ja kouluruuan valmistajien arvostusta, myös lisätä oppilaiden osallisuutta kouluruokailussa.
– Kouluruokailun eteen tehdään päivittäin valtavasti työtä koko ruokaketjussa, mutta vain pieni osa tästä näyttäytyy oppilaille. Ruokala- TET onkin tärkeä osa koko koulun ruokakasvatusta.

Jokainen syöty koululounas lisää hyvinvointia

Työtehtäviin ruokala-TET:ssä kuuluu ruokalan siistimistä, ruuan esillepanossa auttamista ja muita avustavia tehtäviä. Työtehtävät ja päivän kulku käydään läpi kotitaloustunnilla ennen TET-vuoroa, jolloin puhutaan muutenkin kouluruokailun tärkeydestä osana koulupäivää.

– Yläkouluikäisen oppilaan tulisi suositusten mukaan saada koululounaasta kolmasosa päivän ravintoaineista. Jos ruoka jää syömättä, sillä on väistämättä vaikutuksensa sekä oppimiseen että käyttäytymiseen, muistuttaa kotitalousopettaja Minttu Virkki.

Siksi oppilaiden osallisuus kouluruokailussa on tärkeää.

– Jokainen syöty koululounas lisää oppilaan hyvinvointia.

Lisätietoja:

Rehtori Juha Ruutila, juha.ruutila@edu.hel.fi, 093108 2521 
Palveluesimies Satu Palo-oja, puistolankoulu@amica.fi, 050 3210534
Kotitalousopettaja Minttu Virkki, minttu.virkki@edu.hel.fi, 09 3102 2379