Ristiinopiskelulla yksilöllisempiä opinpolkuja toisen asteen opiskelijoille

18.04.2024

Uutisen kuva

Kuva: Laura Oja

Helsingin kaupungin lukiokoulutus, Stadin AO, Helsingin työväenopisto ja Helsingfors arbis ovat yhteistyössä aloittaneet ristiinopiskelun mallin valmistelun. Ristiinopiskelussa kaupungin lukioiden ja Stadin AO:n opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muun kuin oman oppilaitoksensa valikoimasta.

Opintoja on pilotoinnissa tarjolla keväällä ja kesällä, ja toiminta käynnistyy laajemmin syksyllä 2024. Tulevaisuudessa lukiokoulutuksella, Stadin AO:lla sekä Helsingin työväenopistolla ja Helsingfors arbiksella on yhteistarjotin, josta toisen asteen opiskelijat voivat valita opintoja. Opintosuoritukset kirjataan osaksi opiskelijan tutkintoa. 

Ristiinopiskelussa keskiössä on oppija ja hänen hyvinvointinsa, mahdollisuutensa ja osaamisensa. Ristiinopiskelu mahdollistaa opiskelijalle aiempaa yksilöllisemmän ja joustavamman opinpolun. Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen päällikön Tarja Aro-Kuuskosken mukaan mahdollisuus vaikuttaa omien opintojensa sisältöön lisää opiskelijan hyvinvointia ja edesauttaa oman osaamisen potentiaalin saavuttamista.

Ristiinopiskelun tavoitteena on myös helpottaa opiskelijan jatko-opintoihin siirtymistä lisäämällä korkeakouluyhteistyötä ja vahvistamalla työelämävalmiuksia. Aro-Kuuskoski korostaakin lukioiden ja Stadin AO:n sitoutunutta panosta ristiinopiskelun kehittämisessä.

– Erityisen ylpeä olen siitä, että ristiinopiskelun opintotarjonnan suunnittelussa on heti alusta pitäen ollut opiskelijoita mukana sekä lukioista että Stadin AO:sta, Aro-Kuuskoski toteaa.

Ristiinopiskelun pilotointi on käynnistynyt

Ristiinopiskelun pilotissa on tarjolla lukiolaisille ja Stadin AO:n opiskelijoille 20–40 tunnin lyhytkursseja sekä Helsingin työväenopiston opintoja. Lukiolaisille on muun muassa järjestyksenvalvojan peruskurssi, hygieniaosaamiskoulutus ja yksityissijoittajan peruskurssi sekä polkupyörän huoltoon, villiyrttitietoon ja media-alaan liittyviä kursseja. Lukiolaisille tarjotaan myös kesällä Stadin AO:n opintoja esimerkiksi kestävästä tulevaisuudesta ja yrittäjyydestä.  

Stadin AO:n opiskelijat taas voivat osallistua kesällä lukio-opintoihin. Stadin AO:n opiskelijoille luodulla kesätarjottimella on englannin kielen, filosofian, psykologian, kuvataiteen, maantieteen, terveystiedon, S2:n ja äidinkielen opintoja. Opinnot on valittu tukemaan opiskelijoiden valmiuksia mahdollisissa jatko-opinnoissa. Ilmoittautumisesta kursseille pyritään tekemään mahdollisimman mutkatonta. 

Lisää opintokokonaisuuksia tulossa

Pilotin jälkeen suunnitelmissa on rakentaa opintokokonaisuuksia, joilla vahvistetaan ja tuetaan jatko-opintovalmiuksia korkeakoulussa. Tulevaisuudessa tarjolla on lisäksi ilmiöpohjaisia opintokokonaisuuksia ammatillisen koulutuksen ja lukion opiskelijoille. Aiheet liittyvät esimerkiksi yritystoimintaan, ilmastovastuullisuuteen, Helsingin kaupungin matkailuun, vanhojen tansseihin sekä elokuva- tai teatteriproduktioihin.

Ristiinopiskelun tarjonta löytyy tällä hetkellä Helsingin verkkolukion kotisivuilta. Ristiinopiskeluun liittyvän tiedon ja opintotarjonnan kokoava verkkosivu julkaistaan kesän aikana. Ristiinopiskelusta kiinnostuneet Stadin AO:n ja lukion opiskelijat näkevät jo nyt tarjonnan Wilmasta. Lisätietoa saa myös opiskelijan omalta opinto-ohjaajalta tai omaopettajalta.