Resultaten från enkäten Hälsa i skolan publicerade – skolorna och läroinrättningarna kan använda sina resultat

22.09.2023

Uutisen kuva

Foto: Adobe Stock

I den nationella enkäten Hälsa i skolan samlas uppgifter om barns och ungas välfärd vartannat år. Enkäten utfördes igen i våras. THL publicerade de nationella resultaten 21.9 på sin webbplats.

THL skickar länkar till resultaten för de enskilda skolorna till utbildningsanordnarna och läroinrättningarna den 21–22 september. Respektive skolas resultat är lösenordsskyddade, vilket innebär att de inte kan läsas fritt på webben. THL skickar användarnamn och lösenord till rektorerna.

Rektorn kan spegla sin skolas eller läroinrättnings svar mot hela landets, välfärdsområdets, utbildningsanordnarens och kommunens resultat. Kom ihåg att dela ut lösenord för er läroinrättning till medlemmarna i elev- eller studerandevårdsgruppen, inklusive hälsovårdarna inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Enkäten besvarades av elever i årskurserna 4, 5, 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt studerande i årskurserna 1 och 2 i gymnasierna och yrkesläroanstalterna. Enkäten Hälsa i skolan är ett viktigt verktyg som används för uppföljning av hälsan och välfärd bland barn och unga i Helsingfors.

Så här granskar ni era resultat

På THL:s webbplats kan man granska sin läroinrättnings resultat i förhållande till Helsingfors som helhet och hela landet. THL sammanställer färdiga vyer för läroinrättningarna. I vyerna kan man ta del av bland annat läroinrättningens mest positiva och oroväckande resultat i förhållande till den förra enkätomgången eller i förhållande till resultatet för hela Finland. THL skickar länkar till dessa.

Fostrans- och utbildningssektorn har valt ut de mest centrala indikatorerna 16–18, som kommer att följas upp långsiktigt inom sektorn. De rör skolgemenskapen, skolgång, trygghet, sociala relationer, delaktighet, hälsotillstånd, levnadsvanor, tjänster och tillgång till hjälp. Vi avser att ägna uppmärksamhet åt dessa indikatorer på stadsnivå under en längre tid och vi ber er att utvärdera resultaten för er läroinrättning i den gemensamma elev- eller studerandevårdsgruppen. 

Resultaten ska även behandlas med eleverna, de studerande och vårdnadshavarna. Målen för barns och ungas välbefinnande och åtgärderna förs in i läroinrättningens verksamhetsplan. Huruvida målen uppnås följs upp i elev- eller studerandevårdsgruppen. 

De valda indikatorerna läggs till i datavyn för pedagogisk kunskapsbaserad ledning inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Rektorerna har för närvarande rättigheter till den pedagogiska datavyn.

Helsingfors resultatpublikation utkommer vecka 43 efter höstlovet och resultaten granskas i olika tjänster i oktober och senare.

  • 25.10 kl 8.15–9.15 Genomgång av stadsspecifika resultat med Stadin AO
  • 26.10 kl 8.15–9.15 Genomgång av stadsspecifika resultat med finskspråkiga gymnasier
  • 26.10 Genomgång av stadsspecifika resultat med SVES
  • 27.10 kl 9–10 Öppet tillfälle om Helsingfors stads resultat. Deltagarlänk

Uutiskirjeen uusimmat jutut: