Osallisuussuunnitelman tekeminen alkaa!

17.04.2018

Uutisen kuva

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kutsuu oppijat, huoltajat ja yhteistyökumppanit kehittämään kasvatuksen ja koulutuksen palveluja ja toimintatapoja.

Vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kehitetään viime vuonna hyväksytyn Helsingin kaupungin osallisuusmallin mukaisesti. Vuoden 2018 aikana toimialalle valmistuu osallisuussuunnitelma. Sen tavoitteena on vahvistaa yhdessä tekemistä ja tukea varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa osallisuudelle asetettuja tavoitteita. 

Yhdessä tekeminen tarkoittaa henkilöstön, oppijoiden, huoltajien ja muiden sidosryhmien osallistumista kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseen ja päätöksenteon valmisteluun sekä uudenlaisten toimintamallien luomista.  Osallisuustyöllä vahvistetaan myös yhteisöllisyyttä ja lisätään osaamista. 

"Parempaa Helsinkiä rakennetaan yhdessä. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallisuus on erityisen tärkeää kasvatuksen ja koulutuksen palveluissa. Meillä on jo käytössä monia oppijoiden ja huoltajien osallisuutta lisääviä toimintatapoja, joten tästä on hyvä jatkaa osallisuuden käytäntöjen kehittämistä eteenpäin," sanoo apulaispormestari Pia Pakarinen.

Ei paperi vaan toimintaa

Helsingin osallisuuden periaatteet on kirjattu kaupungin hallintosääntöön, mikä tarkoittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota. Vuoden 2018 aikana jokainen kaupungin toimiala tekee suunnitelman siitä, kuinka osallisuusmallia toteutetaan. Jatkossa kaikki toimialat myös raportoivat osallisuuden toteutumisesta vuosittain. Osallisuutta toimialalla johtaa apulaispormestari.

Osallisuussuunnitelmaan kirjataan, mitä kasvatuksessa ja koulutuksessa tavoitellaan osallisuudella ja miten osallisuus näkyy toimialalla. Lisäksi siinä määritellään osallisuuden avainhankkeet, joiden myötä toimintaa kehitetään. Lisäksi tehdään henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma.

"Osallisuus ei ole erillinen prosessinsa vaan koko toimialan läpileikkaava toimintatapa. Se koskee meitä kaikkia. Meidän tulee haastaa itsemme ja työyhteisömme miettimään palvelujen tuottamista entistä enemmän oppijoiden ja huoltajien näkökulmasta ja tekemään kehittämistyötä yhdessä. Osallisuussuunnitelma on tiekartta osallisuuden konkreettisista kehittämistoimenpiteistä toimialalla," toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoo. 

Osallisuussuunnitelma tehdään yhdessä

Toimialalla käynnistetään kevään aikana prosessi, jonka tuloksena osallisuussuunnitelman sisällöt syntyvät. Erilaisissa työpajoissa ja sähköisellä alustalla toimialan henkilöstö, oppijat, huoltajat ja muut sidosryhmät pääsevät osallistumaan suunnitelman tekemiseen. 
Työpajoihin lähetetään kutsut erikseen. Prosessin etenemisestä tiedotetaan uutiskirjeessä.

Lisätietoja: Vuorovaikutusasiantuntija Elina Kesäniemi, elina.kesaniemi@hel.fi 

 

Uutiskirjeen uusimmat jutut: