Osallisuuden työryhmä tukee ja seuraa osallisuuden toteutumista

12.04.2019

Uutisen kuva

Helsinki vahvistaa asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä, linjataan kaupunkistrategiassa. Työtä osallisuuden edistämiseksi tehdään monin tavoin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle nimetty osallisuusryhmä tukee ja seuraa osallisuuden toteutumista toimialalla. 

Osallisuuden työryhmän jäsenet 1.3.2019 – 31.5.2021

 • Varhaiskasvatuspalvelut, leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikkö Hanna Linna
 • Perusopetuspalvelut, aluepäällikkö Ulla-Maija Vähäsarja
 • Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri
 • Ruotsinkieliset palvelut, pedagoginen asiantuntija Camilla Zakowski
 • Kehittämispalvelut, opetuskonsultti Ilona Taimela
 • Kehittämispalvelut, koulutussuunnittelija Jaana Kariniemi
 • Henkilöstöpalvelut, henkilöstöasiantuntija Erika Myllyniemi
 • Viestintäpalvelut, vuorovaikutusasiantuntija Virve Vakiala (osallisuudentyöryhmän puheenjohtaja)


Työryhmän tehtävänä on

 • tukea ja seurata osallisuuden toteutumista koko kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
 • tuoda asioita keskusteltavaksi ja päätettäväksi toimialan johtoryhmään
 • raportoida johtoryhmälle ja lautakunnalle osallisuussuunnitelman toteutumisesta
 • vastata osallisuuden toimintakertomuksen raportoinnista toimialalla
 • vastata osallisuuden vuosikellosta ja viestintäsuunnitelmasta
 • edustaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa kaupungin osallisuuden johtoryhmässä, osallisuusverkostossa sekä osallistuvan budjetoinnin projektiryhmässä


Osallisuuden työryhmän toiminta perustuu Helsingin kaupungin osallisuusmalliin sekä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan 18.12.2018 hyväksymään kasvatuksen ja koulutuksen Osallisuussuunnitelmaan 2018-2021

Toimialajohtajan päätös osallisuuden työryhmän perustamisesta