Opiskelijalla on käytössään useita tukimuotoja – kokosimme ne yhteen / Ny, överskådlig sammanställning av den studerandes stödnätverk

23.08.2023

Uutisen kuva

Kuva: Maija Astikainen

Skrolla ner för svenskt material

Helsingin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön keskeinen tavoite on vähentää eriarvoisuutta ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 pyrkii vaikuttamaan myös lasten ja nuorten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen. Suunnitelma sisältää kaupunkiyhteisiä toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa muun muassa lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentymiseen, mielen hyvinvoinnin kohentumiseen ja elinympäristöjen turvallisuuden parantumiseen.

Helsingissä rakennetaan vahvaa perustason opiskeluhuollon kokonaisuutta, jossa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sote-palveluilla sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuollolla on yhteiset tavoitteet, selkeät yhteistyön rakenteet ja tiivis, saumaton yhteistyö.

– Opiskeluhuollossa huolehdimme yhdessä opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Kukin opiskeluhuollon työntekijä tarjoaa opiskelijalle oman osaamisensa ja palvelut sekä varmistaa muitakin tarvittavia palveluja opiskelijan tueksi. Opiskeluhuolto on opiskelijoita varten, sanoo Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö.

Visuaalinen esitys palveluista

Sosiaali- ja terveystoimi ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat yhdessä luoneet kuvion, jossa kaikki opiskellijan käytössä olevat opiskeluhuoltopalvelut näkyvät. Kuvaus osoittaa ruotsinkielisen perusopetuksen sekä suomen- ja ruotsinkielisen toisen asteen koulutuksen opiskeluhuoltopalveluiden organisoitumisen ja toiminnan muodostumisen. Kuvaus on laadittu ensisijaisesti oppilaita ja opiskelijoita varten, ja se helpottaa hahmottamaan palvelujen laajuutta.– Haluamme viestiä opiskelijalle, että hänellä on ympärillään laaja joukko ihmisiä, joihin voi ja tulee olla yhteydessä, kun jokin asia omassa arjessa askarruttaa. On tärkeää, että opiskelija ymmärtää opiskeluhuollon olevan hänen tarpeitaan varten, opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö Riina Ståhlberg toteaa.

Oppilaita ja opiskelijoita on osallistettu kuvausta muodostettaessa: he pääsivät mukaan työpajoihin prosessin alkuvaiheessa ja myös kommentoimaan lopullisia ehdotuksia kuvauksesta. Visuaalinen esitys hyödyttää opiskeluhuollon ja oppilaitoksen henkilöstöä opiskeluhuollon kokonaisuuden sekä Kaskon ja Sotepen välisen yhteistyön ymmärtämisessä.

Tutustu opiskelijahuollon palveluihin
Tutustu palveluhin thinglink-ympäristössä
Video: Opiskelijan monipuoliset hyvinvointipalvelut

Bekanta dig med den studerandes stödnätverk
Bekanta dig med stödnätverket i Thinglink
Video: Den studerandes stödnätverk

Video: Various welfare services for students