Oletko huolestunut oppilaasi radikalisoitumisesta?

29.03.2023

Uutisen kuva

Kuva: Aino Heininen

Radikalisoituminen on prosessi, jonka aikana yksilön maailmankatsomus mustavalkoistuu ja muuttuu vihamieliseksi tiettyä väestöryhmää kohtaan. 

Pahimmillaan radikalisoituminen johtaa ekstremismiin, jossa väkivaltaiset toimet, niillä uhkailu tai niihin kannustaminen toista väestöryhmää kohtaan oikeutetaan ideologian perusteella. 

Radikalisoituminen ja ekstremismi uhkaavat turvallisuudentunnetta, demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa. Toistaiseksi ilmiöt ovat marginaalisia Suomessa. On tärkeää ymmärtää, että yhteiskunnassa on myös yleistä häiriökäyttäytymistä, nuorisorikollisuutta ja katujengejä, joissa toiminta ei ole yhtä vahvasti ideologista kuin radikalisoitumisessa ja ekstremismissä. 

Oppilaitokset voivat ennaltaehkäistä radikalisoitumista   

Oppilaitoksissa radikalisoituminen ja ekstremismi näkyvät väkivaltaisina asenteina, väkivaltaisten ideologioiden ja henkilöiden ihailuna sekä erilaisten ekstremismiin viittaavien symboleiden esiintymisenä. 

Usein ei kuitenkaan ole kyse radikalisoitumisesta, ja tästä syystä johtopäätöksiä ei voida tehdä pelkän epäilyn varassa. Tärkeintä on keskustella oppijan kanssa, selvittää oireilun taustalla olevat syyt ja ohjata hänet oikeanlaisen tuen piiriin. Voit myös aina konsultoida ankkuri- tai exit-tiimiä. 

Voit ennaltaehkäistä radikalisoitumista, kun vahvistat oppijoiden turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä toimijuutta. 

Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että radikalisoitumiseen yhdistyy monia erilaisia syitä. Mikään yksittäinen tekijä ei yksinään altista radikalisoitumiselle. Syiden kirjo on laaja: uskonto, etnisyys, syrjäytyminen, mielenterveysongelmat ja kiusaaminen.  

Radikalisoitumisen riski lisääntyy, jos henkilön perustarpeet jäävät täyttymättä. Tästä syystä ihminen voi kokea merkityksettömyyttä, näköalattomuutta, osattomuutta sekä ulossulkemista. 

Osallistu webinaareihin huhtikuussa 

Opetushenkilöstön osaamisen ja tietoisuuden lisääminen radikalisoitumisen syistä ja ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista on tärkeää.  

Huhtikuussa järjestetään kaksi webinaaria: 

  • Rikoksilla ja käyttäytymisellä oirehtivat nuoret – konfliktitilanteiden monialainen sovittelu  
  • Vihan manifesti – koulumurhien alakulttuurista ja tekoa ennakoivista vuodoista.  

Webinaarit löytyvät Onni-koulutuskalenterista.  

Aikaisemmissa keväällä 2023 järjestetyissä webinaareissa aiheina olivat ääriajattelu, ekstremismi ja katurikollisuus.  

Mikäli olet huolissasi oppijan radikalisoitumisesta, voit tutustua Huolena radikalisoituminen -oppaaseen, joka antaa käytännönläheisiä vinkkejä tilanteeseen.  

Lisäksi voit kehittää osaamistasi suorittamalla maksuttoman Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy opetustoimessa -verkkokurssin.

Huolena radikalisoituminen? – Opas nuorten kanssa työskenteleville 

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy opetustoimessa -verkkokurssi 

Tutustu Ankkuri-tiimien toimintaan ja ota yhteyttä 

Tutustu Exit-toimintaan ja ota yhteyttä