OECD:n jättitutkimus lasten ja nuorten sosioemotionaalisista taidoista: Helsingin tuloksissa laskua

20.05.2024

Uutisen kuva

Kuva: Maija Astikainen

Talousjärjestö OECD:n tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2023. Helsingissä kyselyyn vastasi itsearviointina noin 2300 kymmenvuotiasta ja 2500 viisitoistavuotiasta oppijaa. Lisäksi opettajat, rehtorit ja huoltajat toimittivat tutkijoille tietoja oppilaiden koti- ja kouluympäristöstä.

OECD käyttää tutkimuksessa viitekehystä, johon kuuluu viisitoista sosiaalista ja emotionaalista taitoa viidestä osa-alueesta: tehtävien suorittaminen, tunteiden säätely, yhteistoiminta, avoimuus sekä toiminta ja vuorovaikutus muiden kanssa.

Helsinki oli mukana myös OECD:n ensimmäisessä sosioemotionaalisia taitoja mitanneessa tutkimuksessa vuonna 2019. Tuloksia on siten mahdollista verrata neljän vuoden takaisiin.

Helsinkiläisten lasten ja nuorten kokemus omista sosioemotionaalisista taidoistaan ovat kummassakin ikäryhmässä laskeneet vuodesta 2019. Suurimmat heikennykset tapahtuivat lasten ja nuorten uteliaisuudessa ja luovuudessa sekä vastuuntunnossa, suvaitsevaisuudessa ja luottamuksessa. Oppijoiden stressinsietokyky, jämäkkyys, empatia ja sinnikkyys ovat pysyneet samalla tasolla.

– OECD on tärkeä tutkimuskumppani Helsingin kaupungille. Edellisen tutkimuskierroksen löydösten perusteella olemme nostaneet sosiaaliset ja tunnetaidot ydintietojen ja -taitojen rinnalle osana toimialan uutta Helsinki oppii – tulevaisuuden taidot -strategiaa. Tämä tutkimus on keskeisessä osassa, kun seuraamme Helsingin tulosten kehittymistä strategiakauden aikana ja suuntaamme yhteistä tekemistä ja kehittämistä koulutyössä, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Lue tarkat tiedot tutkimuksen tuloksista verkkosivuillamme
Läs nyheter på svenska
Read article in English

OECD:n tutkimusraportti: Helsinki (pdf)
OECD studie: Helsingfors (pdf)
OECD Survey: Helsinki (pdf)

Uutiskirjeen uusimmat jutut: