Nordiska skolan inleder sin verksamhet hösten 2024 / Pohjoismainen koulu aloittaa syksyllä 2024

31.05.2023

Uutisen kuva

Nordiska skolan är den första skolan i Finland där nordiskt samarbete, nordisk kultur och de nordiska språken betonas i undervisningen. Alla barn i Helsingfors är välkomna att ansöka om plats i skolan, oavsett vad deras modersmål eller hemadress är.

Verksamheten inleds i grundskolan Yhtenäiskoulus utrymmen i Kottby. Nordiska skolan kommer även att ha ett nära samarbete med Kottby lågstadieskola. 

Inom ramen för Nordiska skolan bildas en helt ny klass som alla kan söka till. Klassen får hälften av undervisningen på svenska och hälften på finska. 

”Jag är glad över att den unika Nordiska skolan förverkligas! Skolan är ett utmärkt alternativ för familjer med en finsktalande och svensktalande vårdnadshavare. Alla barn är ändå välkomna att ansöka om plats i den svensk-finska klassen, oavsett språkkunskaper. De första eleverna i den tvåspråkiga klassen börjar i augusti 2024”, säger Satu Järvenkallas, sektorchef vid fostrans- och utbildningssektorn. 

Finns det fler sökande än platser väljs eleverna ut genom lottning. 

Sari Sola, rektor för Yhtenäiskoulu, säger att Nordiska skolan erbjuder Yhtenäiskoulu en möjlighet att utveckla en ny verksamhetskultur som har sina rötter i delaktighet, hållbar utveckling och nordiskt samarbete. 

”I Yhtenäiskoulu ser vi det nordiska och tvåspråkighet som en styrka. Vi kommer att bjuda in hela skolgemenskapen till att utveckla den nya skolan. Hela skolan kommer också att ta del av den nordiska betoningen i läroplanen”, säger hon. 

Yhtenäiskoulu kommer även i fortsättningen att fungera som närskola för områdets finskspråkiga barn. Om ett barns närskola är Yhtenäiskoulu har barnet rätt till en plats i en finskspråkig klass.

Pohjoismainen koulu toteutuu – toiminta alkaa syksyllä 2024

Pohjoismainen koulu (Nordiska skolan) on Suomessa ensimmäinen koulu, jonka opetuksessa painotetaan pohjoismaista yhteistyötä ja kulttuuria sekä pohjoismaisia kieliä. Kaikki helsinkiläislapset ovat tervetulleita hakemaan paikkaa koulusta, äidinkielestä ja kotiosoitteesta riippumatta.

Toiminta alkaa Yhtenäiskoulun tiloissa Käpylässä. Pohjoismainen koulu tekee tiivistä yhteistyötä ruotsinkielisen Kottby lågstadieskolanin kanssa.

Pohjoismaisen koulun myötä perustetaan kokonaan uusi luokka, johon kaikki helsinkiläiset oppilaat voivat hakea. Luokalla puolet opetuksesta on ruotsiksi ja puolet suomeksi.

"Olen iloinen, että toiminnaltaan ainutlaatuinen Pohjoismainen koulu toteutuu! Koulu on erinomainen vaihtoehto perheille, joissa on suomen- ja ruotsinkielinen huoltaja. Kaikki helsinkiläiset lapset ovat tervetulleita hakemaan paikkaa ruotsi-suomi-luokasta, kielitaidosta riippumatta. Kaksikielisen luokan ensimmäiset oppilaat aloittavat elokuussa 2024”, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

Yhtenäiskoulun rehtori Sari Sola kertoo, että Pohjoismainen koulu tarjoaa Yhtenäiskoululle oivan mahdollisuuden kehittää uutta toimintakulttuuria, joka perustuu osallisuuteen, kestävään kehitykseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön.

"Yhtenäiskoulussa näemme pohjoismaisuuden ja kaksikielisyyden vahvuutena. Kutsumme koko kouluyhteisön mukaan kehittämään Pohjoismaista koulua. Koulumme muutkin oppilaat tutustuvat pohjoismaisen painotuksen mukaisiin sisältöihin", hän sanoo.

Yhtenäiskoulu toimii jatkossakin alueen suomenkielisten oppilaiden lähikouluna. Mikäli Yhtenäiskoulu on lapsen lähikoulu, lapsella on oikeus paikkaan suomenkielisessä luokassa.

Uutiskirjeen uusimmat jutut: