Lukiokoulutus: Hyvät käytänteet ja innovaatiot esillä tapahtumassa Oodissa

10.10.2023

Uutisen kuva

Kuva: Tuomas Uusheimo

Helsingin kaupungin lukioissa kehitetään aktiivisesti uusia käytänteitä lukioyhteisöjen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Tätä kehittämistyötä esitellään lukiokoulutuksen järjestämässä Helsinki oppii -viikon tapahtumassa Hyvinvoinnin tekijät ‒ Lukioiden hyvät käytänteet. Tapahtuma järjestetään keskustakirjasto Oodissa tiistaina 31.10. klo 14–18. 

Tapahtumassa kuulet lukioiden hyvinvointiin ja pedagogiikkaan liittyvistä hyvistä käytänteistä ja oivalluksista. Tapahtuma koostuu neljästä osiosta, joihin voi osallistua oman aikataulunsa mukaan.

Ensimmäisen osion teemana on lukioiden verkostot ja kumppanit hyvinvointia rakentamassa. Kuulet lukioiden ja Helsinki Mission yhdessä kehittämästä vertaistoimijuuden opintojaksosta. Lisäksi saat tietoa lukioiden yhteistyöstä tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) kanssa. Osiossa esittäytyy myös elokuussa 2024 starttaava Konepajan lukio, jonka toiminnassa korostuu verkostoissa oppiminen ja tiimityö.

Hyvinvoinnin vahvistamista ja lyhytelokuvaa

Tapahtuman toisen osion keskiössä ovat hyvinvoinnin tekijät. Kaupungin lukioissa opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen on kaikkien lukiossa työskentelevien tehtävä. Osiossa kuulet muun muassa kuraattorin ja terveydenhoitajan kertomana lukion hyvinvointikahviloista, oppilaitospsykologien näkökulmia yksinäisyyden ehkäisyyn sekä liikuntakoutsien toiminnasta. 

Tapahtuman kolmannen osion teema on opiskelijoiden ääni. Näet Kallion lukion kansainvälisessä yhteistyössä tehdyn lyhytelokuvan ja kuulet, kuinka elokuva syntyi. Lukiolaisten ajatukset koulutuksen saavutettavuudesta tulevat esille kuvien kautta PhotoVoice -menetelmän avulla työstettynä. Lisäksi pääset perehtymään ryhmäytymispassiin keinona luoda yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lukioarkeen.

Viimeisessä osiossa saat näkökulmia lukiokoulutuksen kehittämiseen: lukiokoulutuksen laatutyöhön, Helsingin verkkolukion toimintaan sekä opintojaksojen kehitystyöhön.   

Tervetuloa mukaan tutustumaan lukiokoulutuksen uusimpiin innovaatioihin opetushenkilöstön, opiskeluhuollon ja opiskelijoiden kertomana! Nähdään Oodissa!

Lue lisää ja ilmoittaudu Helsinki oppii -teemaviikon sivuilla