Liikuntacoach-toiminta laajenee: Mukana 13 lukiota ja neljä Stadin AO:n kampusta

15.03.2023

Uutisen kuva

Kuva: Noel Escartin

Helsingin kaupungin liikuntacoach-toiminta käynnistettiin helmikuussa 2022 vastaukseksi koronapandemian aiheuttamaan vajeeseen opiskelijoiden hyvinvoinnissa. Liikuntacoach-toiminta tukee opiskelijoiden mielen hyvinvointia, osallisuutta ja opiskelukykyä liikkumisen keinoin osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

Toiminta on saanut paljon hyvää palautetta ja innostanut toisen asteen opiskelijoita liikkumaan opiskelupäivien aikana. Kevään aikana toiminta laajenee, ja liikuntacoachit toimivat jatkossa neljällä Stadin AO:n kampuksella ja kolmessatoista lukiossa.

Liikkuminen mahdollista opiskelupäivän aikana

Tutkimusten mukaan liikkumisella voi olla positiivisia vaikutuksia mielen hyvinvointiin ja oppimiseen. Hyvin suunniteltu liikuntatoiminta, josta nuoren on mahdollista saada myönteisiä kokemuksia ja palautetta, voi vahvistaa mielenterveyttä.

Liikuntacoachit pyrkivät vaikuttamaan oppilaitosten opiskeluympäristöön luomalla rakenteita, jotka mahdollistavat liikkumisen opiskelupäivien aikana. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi välituntiliikuntaan, kerhoihin, lajikokeiluihin ja erilaisiin tempauksiin. Toiminnassa otetaan huomioon myös palautuminen ja rauhoittuminen.

Matalan kynnyksen ilmapiiri

Toiminnan ydintä on yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen oppilaitoksissa. Oppilaitosrajat ylittäviä asioita ovat erilaiset tempaukset ja tapahtumat, joiden lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi seurojen ja kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.

Liikuntatilanteissa pyritään luomaan matalan kynnyksen ilmapiiri, jotta jokainen tuntisi olonsa ryhmään sopivaksi ja voisi tulla mukaan omana itsenään. Opiskelijoilta ja oppilaitosten henkilökunnalta saatu positiivinen palaute osoittaa, että tavoitteissa on onnistuttu.

– Löysin uudelleen innostuksen liikuntaa kohtaan, mikä on vaikuttanut myös positiivisesti mielialaani. Mahtavaa, miten paljon koulu tarjoaa liikuntaa meille opiskelijoille eri muodoissa, kiitos! kirjoitti opiskelija palautteessaan liikuntacoach-toiminnasta.

Aikuinen, jolla on aikaa kuunnella

Liikuntacoachit kohdentavat pienryhmätoimintaa ja erityisesti yksilöllistä liikkumisen tukea opiskelijoille, joilla on hyvinvoinnin haasteita. Pienryhmätoimintaa suunniteltaessa ja niihin ohjaamisessa psykologit, kuraattorit ja terveydenhoitajat ovat liikuntacoachien tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Pienryhmä- ja yksilöohjauksissa opiskelijoilla on mahdollisuus saada merkityksellisiä kohtaamisia aikuisen kanssa, jolla on aikaa kuunnella heitä. Positiivinen kokemus voi kannustaa osallistumaan lajikokeiluihin ja löytämään itselle sopivan lajin.

–  Me tarkastelemme opiskeluhuollossa opiskelijan opiskelukykyä. Jos opiskelijalla on jokin tai usea opiskelukykyä heikentävä asia, opinnoissa eteneminen vaikeutuu. Liikkuminen olisi monesti hyvä lääke moneen asiaan kuten ahdistuksen lieventämiseen. Näen hyvän yhteistyöpaikan esim. liikuntacoachin ja kuraattorin kesken pienryhmissä tai opiskeluhuollon ja liikuntacoachin yhteisesti vetäminä hyvinvointikursseina. Yksilötyö on myös tärkeää, ja meillä on onnistuneita kokemuksia kuraattorilta saattamisesta liikuntacoachille, kertoi Helsingin kaupungilla työskentelevä kuraattori palautteessaan.

Oppilaitokset ovat ottaneet liikuntacoach-toiminnan hyvin vastaan, ja sille on ollut selkeä tarve. Tulevaisuuden tavoitteena onkin luoda pysyvä toimintamalli, joka ulottuu kaikkiin Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksiin. Tavoitteena on, että liikunta-alan ammattilaisilla on selkeä paikka osana opiskeluhuoltoryhmiä.