Koulutusta tarjolla: Tukioppilastoiminta kiusaamisen vastaisessa työssä

17.01.2023

Uutisen kuva

Kuva: Frida Lönnroos

Sitouttava kouluyhteisötyö (SKY) ja MLL tarjoavat koulutusta tukioppilastoiminnan kehittämiseen kiusaamisen vastaisessa työssä.

Kiusaamisen ehkäiseminen on yksi tukioppilastoiminnan perinteisimmistä tavoitteista, ja tukioppilailla voi olla moninainen rooli koulun kiusaamisen vastaisessa työssä. Vaikka vastuu kiusaamiseen puuttumisesta on koulun aikuisilla, tarvitaan oppilaita mukaan yhteisöllisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen sekä kiusaamisen vastaisten normien ylläpitämiseen.

Tärkeää on, että ohjaajat ja tukioppilaat saavat koulutusta ja että tukioppilastoiminta kiinnitetään osaksi koulun kiusaamisen vastaista työtä. Jotta tukioppilastoiminta olisi vaikuttavaa, tulee sen olla pitkäjänteistä ja tavoitteellista sekä näkyvää.

On olennaista, että oppilaat, koulun henkilöstö ja huoltajat tietävät toiminnasta ja sen roolista osana koulun kiusaamisen vastaista työtä. Tukioppilastoiminnan kehittäminen on Kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13) yksi toimenpide.

Sitouttava kouluyhteisötyö (SKY) ja MLL kutsuvat tukioppilasohjaajat koulutukseen Kiusaamisen ehkäisy ja tukioppilastoiminta. Koulutukseen ovat tervetulleita myös muut aiheesta kiinnostuneet ammattilaiset. Koulutuksessa keskustellaan koulun kiusaamisen puuttumisen käytännöistä ja kirkastetaan tukioppilaiden roolia osana koulun kiusaamisen vastaista työtä. Alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.

Ilmoittaudu Onni-koulutuskalenterissa

Koulutus järjestetään 14.2.2023 tai 16.2.2023 klo 9–15 (päivissä sama sisältö). Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Toinen Linja 19.  

Ilmoittaudu koulutukseen Onni-kalenterissa. Koulutukset löytyvät hakusanalla kiusaamisen ehkäiseminen.  

Koulutus on osallistujille maksuton, mutta sijaiskulut koulu kustantaa itse.  

Lue lisää tukioppilastoiminnasta MLL:n sivuilta

MLL:n blogi: Tukioppilastoiminnalla ehkäistään kiusaamista