Kontulan ja Paloheinän ala-asteet palkitsivat henkilökuntaansa

23.08.2023

Uutisen kuva

Kontulan ala-asteen koulun opettajat tukevat esihenkilönsä työtä pedagogisessa johtamisessa ja ovat myönteisellä ja välittävällä työotteellaan saaneet koko kouluun lämpimän ja välittävän ilmapiirin, jossa kaikilla lapsilla on oikeus oppia. Onnistumiskeskusteluissa nousee esille halu kehittää yhteisopettajuutta ja vahvistaa inklusiivisen koulun mahdollisuuksia toteuttaa tasavertaista oppimisympäristöä.

Rehtori Marko Perkiö kuvailee koulun ilmapiiriä sanoilla ”meillä tehdään enemmän yhdessä kuin yksin”.

– Itähelsinkiläisenä ja monikulttuurisena kouluna meillä on hienot mahdollisuudet luoda lapsille hyvät lähtökohdat nykypäivän maailman muuttuville vaatimuksille, Perkiö jatkaa.

Kontulan ala-asteella tästä onnistumisesta, joka kytkeytyy vahvasti strategian hyvinvointi, kaikki koulut ovat hyviä sekä pito- ja vetovoiman osa-alueisiin, palkittiin 32 opettajaa heti-palkkioilla.

Alkaneelle lukuvuodelle johtoryhmä esitti henkilöstölle strategiatavoitteiksi edelleen yhteisöllisyyttä tukevien toimintarakenteiden sekä kielitietoisen pedagogiikan kehittämistä.

Paloheinässä vahvistettu oppilaiden osallisuutta 

Paloheinän ala-asteen koulun jokaisessa luokassa pidetään systemaattisesti vähintään kerran kuukaudessa luokkakokous. Oppilaskunnan hallitus osallistaa koko koulun oppilaskuntaa erilaisissa teemoissa.

Kokouksissa voidaan työstää oman luokan haasteita tai vaikkapa yhdessä suunnitella oppisisältöjä tai opiskelutapoja. Erityisesti tavoitteena on löytää keinoja tasoittaa luokkien valtasuhteita ja saada jokaisen ääni kuuluviin.

Paloheinän ala-asteella tästä onnistumisesta, joka kytkeytyy vahvasti strategian hyvinvoinnin osa-alueeseen, palkittiin yhteensä 37 henkilöä.