Keskitetyssä vesossa yli 1500 opettajaa

27.02.2024

Uutisen kuva

Kirjallisuus lukukipinän sytyttäjänä -työpajan innostavat kouluttajat Pauliina Niemelä (vas.) ja Johanna Lehtinen ovat perusopetuksen kehittäjäopettajia. Kuva: Kirsi Kukkonen 

Helsingin perusopetuksessa kokeiltiin ensimmäisen kerran keskitetysti järjestettyä veso-koulutusta. Opettajat saivat valita yhden koulutuspajan 40 erilaisesta työpajasta, jotka käsittelivät oppiaineen hallintaa, arviointimenetelmiä, lukutaitoa ja työhyvinvointia. Veso-päivät ovat virkaehtosopimuksen perusteella opettajan vuotuiseen työaikaan kuuluvia suunnittelu- ja koulutuspäiviä.  

“Useimmiten veso-koulutustilaisuudet ovat koulun itse järjestämiä ja jokainen opettaja osallistuu yhteiseen koulutukseen. Keskitetyn veso-koulutuksen ideana oli, että koulutusta järjestettiin keskitetysti ja siihen sai osallistua eri kouluista. Opettajat saivat valita eri aiheista työpajan oman kiinnostuksen mukaan”, selventää pedagoginen asiantuntija Kirsi Kukkonen.  

Keskitettyjen vesojen koulutustarjonnan suunnittelussa huomioitiin opettajien ja rehtorien toiveet. Näiden toiveiden ja kaupunkistrategian pohjalta muodostui neljä pääteemaa: 

  • Oppiaineen hallinta 
  • Monipuoliset arviointimenetelmät 
  • Lukutaito 
  • Työhyvinvointi ja oman työn johtaminen. 

Pääteemojen alle rakentui työpajatarjotin, jossa oli valittavana 40 erilaista työpajaa. 

Työpajoihin osallistui yli 1500 opettajaa 

Ennakkokyselyn perusteella opetettavan oppiaineen hallintaan liittyvät työpajat kiinnostivat paljon. Opettajat toivoivat mahdollisuutta keskustella muiden koulujen kollegoiden kanssa sekä saavansa vinkkejä ja koulutusta eri oppiaineissa, erityisesti toiminnallisiin työtapoihin. Pajoissa syvennyttiin esimerkiksi matematiikan, kemian, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, musiikin, historian ja suomen kielen maailmaan. 

Kuvataiteen työpajassa tutustuttiin muun muassa sarjakuvan hyödyntämiseen opetuksessa. Kuva: Melina Lukkarinen 

Työhyvinvointi ja oman työn johtaminen -teeman mukaiset työpajat täyttyivät nopeasti ja saivat osallistujilta paljon kiitosta jälkikäteen. Näissä pajoissa syvennyttiin muun muassa opettajan äänenhuoltoon, palautumiseen ja itsemyötätuntoon.  

Kuva 2. Yksi mielenkiintoinen paja oli “Opettajan äänenhuolto”, jota veti Minna Laukkanen. Pajassa opettajat tutustuivat terveen äänenkäytön perusperiaatteisiin ja harjoituksiin.  

Kasvun paikka -strategian tavoitteena on tehdä Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupunki. Tätä tavoitetta syvennettiin useassa työpajassa. Lukemisen ja kirjoittamisen opetusta lähestyttiin esimerkiksi pelillistettyjen ratkaisujen ja sovellusten kautta. Tavoitteena oli pohtia, miten opettaja voi herättää lukuinnostusta. Lisäksi tarjolla oli kirjastoyhteistyön ja kirjallisuuden pajoja.

Järjestetäänkö veso-koulutusta keskitetysti myös jatkossa? 

Tämän lukuvuoden osalta kokeilu perusopetuksessa on päättynyt. Keskitetyn veso-koulutuksen järjestämistä tulevaisuudessa arvioidaan saadun palautteen ja kokemusten pohjalta. Kukkonen kertoo, että perusopetuksen johto käsittelee asiaa keväällä. Palautteet käydään tarkasti läpi, ja ne vaikuttavat lopulliseen päätökseen.  

“Hyvää palautetta osallistujilta tuli siitä, että he saivat valita itseä kiinnostavan työpajan. Pajojen sisällöt olivat onnistuneita, erityisesti toiminnalliset työtavat. Lisäksi osallistujat pitivät siitä, että eri puolilla kaupunkia pidetyt pajat antoivat mahdollisuuden nähdä itselle uusia kouluja ja tutustua kollegoihin muista kouluista. Kehittämisehdotuksia saimme iltapäivien ajankohdasta ja välimatkoista työpajoihin. Myös etätoteutusta ehdotettiin jatkon osalta”, Kukkonen kertoo. 

Mikä on Veso?

Veso-päivät ovat virkaehtosopimuksen mukaisia suunnittelu- ja koulutuspäiviä, joihin peruskoulun ja lukion päätoimisilla opettajilla on velvollisuus osallistua lukuvuoden aikana. Veso-päivät tarjoavat mahdollisuuden suunnitteluun, koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Kukin lukuvuosi sisältää yhteensä kolme veso-päivää, joista usein kaksi päivää käytetään elokuun alussa ennen koulujen alkamista yhteiseen lukuvuoden suunnitteluun.  Veso-päivän pituus on kuusi tuntia, ja yksi päivistä voidaan jakaa kahdeksi kolmen tunnin kokonaisuudeksi.  

Keskitettyihin veso-koulutuksiin ilmoittautui mukaan yhteensä 39 peruskoulua, joista 23 osallistui vesoihin lokakuussa ja 16 vuorostaan helmikuussa. Keskitetyt veso-koulutuksen työpajat pidetiin keskiviikkoiltapäivinä, opetustuntien jälkeen. Työpajat olivat kestoltaan kolme tuntia. 

Lisätietoja: Kirsi Kukkonen kirsi.kukkonen2@hel.fi ja Annikka Peltomäki annikka.peltomaki@hel.fi