Kesä tuo palkankorotuksia kaikille

22.05.2024

Uutisen kuva

Kuva: Adobe Stock

Kesäkuun alusta alkaen on tulossa palkankorotuksia koko henkilöstölle. Kaikkien palkkoihin tulee yleiskorotuksia. Lisäksi tulee järjestelyeräkorotuksia, jotka kohdentuvat vain osalle henkilöstöstä.

Kunta-alan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) tulee voimaan yleiskorotus 1.6.2024, jonka suuruus on 2,44 %.

Opettajien työ- ja virkaehtosopimuksen (OVTES) piirissä olevat työntekijät saavat seuraavat yleiskorotukset: 

  • 1. toukokuukuuta voimaan tullut yleiskorotus 0,77 % maksetaan toukokuun palkasta alkaen 
  • 1. kesäkuuta voimaan tuleva yleiskorotus 1,5 % maksetaan kesäkuusta lähtien kaikille muille paitsi osio F (liite 12) tuntiopettajille  
  • Arbiksen ja Työväenopiston tuntijaopettajat, joiden palkka maksetaan osio F (liite 12) mukaan saavat 1. kesäkuuta voimaan tulevan yleiskorotuksen 2,09 % kesäkuun palkasta alkaen. 


Saat korotuksen sisältävän palkan seuraavasta normaalista palkkapäivästä alkaen, kun korotus on astunut voimaan. Jos aikatauluun tulee muutoksia, siitä viestitään erikseen.

Seuraa viestintää

Työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyy sekä yleiskorotuksia kaikille että järjestelyeräkorotuksia. Järjestelyerät ovat palkankorotuksia, joiden kohdentumisesta työnantaja ja henkilöstöjärjestöt neuvottelevat.

Järjestelyerien jakautuminen ja niiden maksuaikataulu eivät ole vielä selvillä. Myöskään muiden kuin tässä uutisessa mainittujen yleiskorotusten maksuajankohta ei ole täsmentynyt. Niistä viestitään lisää myöhemmin.

Seuraa uutisointia kesän palkankorotuksista kaupungin intran päivittyvästä uutisesta ja lue lisää aiemmasta uutisesta: Kesän palkankorotusten valmistelu on käynnissä.

Palkitsemista ja etuja läpi vuoden

Työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten korotusten lisäksi kaupunki korottaa vuosittain henkilöstönsä palkkoja omalla palkkakehitysohjelmalla. Tänä keväänä korotimme yli 4 500 työntekijän palkkaa. Ohjelmaan varataan vuosittain Kunta-Helsingillä noin seitsemän miljoonaa euroa ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 4,5 miljoonaa euroa.
 
Kaupungilla palkitaan myös hyvistä työsuorituksista. Helsingissä on varattu henkilöstön kertapalkitsemiseen erikseen rahaa hyödynnettäväksi läpi vuoden. Tästä vuodesta alkaen kertapalkkioihin on varattu peräti 1,5 prosenttia henkilöstön koko vuoden palkkasummasta.
 
Rahapalkan lisäksi henkilöstö hyötyy kaupungin henkilöstöetujen kokonaisuudesta. Saat palkan ja mahdollisten lisien lisäksi käyttöösi laajat henkilöstöetumme, kuten lounasedun, liikunta- ja kulttuuriedun sekä työmatkaedun, henkilöstöliikuntaa ja henkilöstökassan. Lisäksi hyödyt suuren työnantajan mittavasta satsauksesta työelämän laatuun kuten työhyvinvointiin, omaan kehittymiseen ja kouluttautumiseen.

Uutiskirjeen uusimmat jutut: