Känn Teknologin! – Lyckat projekt i daghemmen

17.04.2018

Uutisen kuva

Känn Teknologin! handlar inte bara om teknik. Det handlar om hur man kan använda tekniken i leken. Man kan till exempel skapa kreativa lärmiljöer som inspirerar barn att utforska omvärlden. Barnens tankar och lärprocesser dokumenteras med hjälp av digital teknologi. 

Projektets syfte är att stöda daghemmen att arbeta enligt den nya planen för småbarnspedagogik och speciellt för multilitteracitet och digital kompetens. Målet är att fortbilda och utveckla goda modeller för pedagogisk användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik). 
Det här allt har vi gjort…

Känn Teknologin! handlar inte bara om teknik. Det handlar om hur man kan använda tekniken i leken. Man kan till exempel skapa kreativa lärmiljöer som inspirerar barn att utforska omvärlden. Barnens tankar och lärprocesser dokumenteras med hjälp av digital teknologi. 
Projektets syfte är att stöda daghemmen att arbeta enligt den nya planen för småbarnspedagogik och speciellt för multilitteracitet och digital kompetens. Målet är att fortbilda och utveckla goda modeller för pedagogisk användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik). 

Det här allt har vi gjort…
• 640 personer har fått fortbildning (seminarium, fortbildning på enheterna, utvecklingsdagar, MedieCafé, pedagogträffar, digimässa, slutevenemang)
• 150 föräldrar har varit aktiva inom ramen för projektet
• 80 barn har deltagit i olika workshoppar tillsammans med personalen
• 5 pilotdaghem (Lekstugan, Pärlan, Elka, Ågeli, Tallbo)
• Broschyrer:
- Goda modeller för pedagogisk användning av IKT
- Hur tar man i bruk en iPad?
- Pedagogiska appar för daghemmen
- Planeringsverktyg i Padlet
• 2500 visningar på projektets webbplats
• 68 medlemmar i Facebook-gruppen
• 30 tweetar på Twitter #kännteknologin, #digitalkompetens, #multilitteracitet, #helsingforslärsig
• Nyhetsbrev och tips via e-post
…med hjälp av bland annat

Alla daghem har fått en lärplatta till varje grupp och en språkrobot (BeeBot-robot). Med lärplattan kan barnen t.ex. fotografera och filma, dokumentera, använda olika pedagogiska appar och tillsammans med en projektor skapa en miljö för en lek. Med BeeBot-roboten kan barnen utforska programmering och lär sig bl.a. problemlösning, algoritmiskt tänkande, felsökning och samarbete. På projektets webbplats hittar du inspiration, modeller, länkar och annat nyttigt om hur man kan använda lärplattan och BeeBotten i småbarnspedagogiken och förskolan. På hemsidan finns också alla broschyrer och nyhetsbrev. https://paddagogikihelsingfors.wordpress.com/ 

Inte så bara att programera en BeeBot, se video. 

Projektet Känn Teknologin!, som startade 1.1.2017 hade sitt slutseminarium 11.4.2018. Det är ett samarbete mellan svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning och Barnavårdsföreningen med Pamela Malmsten som projektkoordinator. Projektet har haft extern finansiering av Utbildningsstyrelsen.

Projektets koordinator Pamela Malmsten styr mot nya utmaningar 30.4.2018. 

Mer information: Jenni Tirronen, chef för sakkunnig- och kontorstjänsterna tfn 09 310 73014, 050 362 4285, jenni.tirronen@hel.fi