Helsinki oppii – tulevaisuuden taidot -visio ohjaa yhteistä työtämme

14.02.2024

Uutisen kuva

Koulutus 2030 -julkaisu lanseerattiin 6.2. kaupungintalon juhlasalissa. Kuva: Kapina Oy

Helsingin kaupungin päämääränä on rakentaa yhteisöllistä, turvallista ja yhdenvertaista kasvatusta ja koulutusta. Tavoitteena on luoda uudenlainen, yhteinen toimintakulttuuri, joka tukee tulevaisuustaitojen kehittymistä.

– Katsomme tulevaan avoimin ja rohkein mielin. Uudistumme viisaasti. Annamme arvoa ja tarvittavan työrauhan oppimiselle ja kasvulle sekä asioiden kehittämiselle. Haluamme, että lapsemme ja nuoremme saavat kyvykkyyttä olla tulevaisuudessa luovia ja rohkeita osaajia, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Koulutus 2030 -kehittämistyön taustalla on laaja osallistaminen: lopputulos on rakennettu yhteistyössä noin 1000 työntekijän ja lähes 4000 oppijan ja huoltajan kanssa. Taustalla on tutkimustieto ja erityisesti OECD:n visio koulutuksen tulevaisuudesta. Tämä on nyt koottu yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Tulevaisuuden taidot avainasemassa

Helsinki muuttuu, kasvaa ja kehittyy kaupunkina ja toimintaympäristönä. Esimerkiksi väestörakenteen muutosten, kaupungistumisen ja tekoälyn kehityksen vuoksi on tärkeää rakentaa kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuuskuvaa laajasti. Jatkossakin on ratkaisevaa, millaiset tiedot, taidot ja osaaminen ovat keskeisiä eri oppiasteilla.

– Haluamme tarjota jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle hyvät tulevaisuuden taidot. Tavoitteena on, että jokainen helsinkiläinen voi elää hyvää elämää ja onnistua arjessaan sekä löytää yhdessä muiden kanssa ratkaisuja ympärillä oleviin ongelmiin, kertoo kehittämispalvelujohtaja Marjo Kyllönen.


Helsinki panostaa ydintietojen ja -taitojen opettamiseen, sosiaalisiin taitoihin ja tunnetaitoihin sekä tulevaisuusosaamiseen. Kuva: Maija Astikainen

– Arvostamme ja tuemme yksiköiden työtä. Keskitymme toimintaa ohjaavissa suunnitelmissa olennaiseen ja myös kevennämme toimintasuunnitelmia, Järvenkallas sanoo.

Yhteiset suuntaviivat yli valtuustokausien

Kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti Koulutus 2030 kulkee yli valtuustokausien osana strategiaa, talousarviota, toimintasuunnitelmia ja yleistä kehittämistä. Ohjaavana periaatteena on se, että Koulutus 2030 antaa yhteiset suuntaviivat ja jättää selkeästi tilaa päiväkodeille ja leikkipuistoille, kouluille sekä oppilaitoksille ja työväenopistoille tehdä omia valintoja.

Helsingin tavoitteena on olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Kasvatus ja koulutus panostaa nyt ja jatkossa ydintietojen ja -taitojen opettamiseen ja oppimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja tunnetaitoihin sekä tulevaisuusosaamiseen. Olennaista on luoda laaja-alaista sivistystä ja kestävää tulevaisuutta siten, että kaikenikäiset helsinkiläiset oppijat ja kaupungin henkilöstö voivat hyvin.


Juontaja Lorenz Backman jutteli julkaisutapahtumassa Kallion lukion opiskelijan Kide Rinteen kanssa. Kuva: Kapina Oy

– Lasten osalta nämä yhteisesti valitut koulutuksen strategiset painopisteet vievät Helsingissä eteenpäin myös kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa ja vahvistavat siten lapsen oikeuksia. Näiden tavoitteiden avulla rakennamme yhdessä Helsinkiä, jossa jokaisen on hyvä elää, kasvaa, kehittyä ja oppia, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari.

Lataa ja lue Helsinki Oppii – tulevaisuuden taidot -raportti tästä

Viestinnässä käytämme tunnisteita
#koulutus2030
#helsinkioppii
#helsinkioppiitulevaisuudentaidot 

Lue artikkeli ruotsiksi
Lue artikkeli englanniksi