Helsinki edistää lukutaitoa ja lukemista

29.03.2023

Uutisen kuva

Kuva: Adobe Stock

Lukutaito on tärkeä kansalaistaito ja edistää demokratiaa, sivistystä, tasa-arvoa ja hyvinvointia.  

Lasten ja nuorten maailma on viime aikoina muuttunut. Lukutaito on heikentynyt, väittää PISA-tutkimus. Lukemisen eri tavat ja kenttä ovat muuttuneet esimerkiksi sosiaalisen median yleistyttyä. Lisäksi kirjallisuuden lukeminen vapaa-ajalla on vähentynyt.   

Nämä seikat olivat mielessä, kun lukutaidon edistäminen nostettiin Helsingissä strategiseksi tavoitteeksi. 

– On arvokasta, että Helsinki haluaa panostaa lukemiseen ja lukutaidon kehittämiseen. Yhdessä teemme Helsingistä lukutaidon pääkaupungin, pedagoginen asiantuntija Antti Aaltonen toteaa. 

Uudenlaista osaamista lukutaidon opettamisessa 

– Lapset ja nuoret lukevat nykyään hyvin erilaisista paikoista tekstejä kuin aikaisemmin. Siksi tarvitaan vahvaa monilukutaitoa. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen pitää osata lukea, tuottaa ja arvioida tekstejä erilaisissa medioissa ja tilanteissa. Muun muassa taito tunnistaa tekoälyn luomia tekstejä on uusi asia, jota pitää opettaa, Aaltonen pohtii. 

Myös toimintaympäristö on muutoksessa. Oppimisyhteisöt ovat kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisempia, ja kielitietoisen toiminnan merkitys kasvaa lukutaitotyössäkin. Yksilöllistä tukea ja ohjausta tarvitaan paljon, koska valmiudessa oppia lukemaan on isoja eroja.  

Osallistu koulutuksiin ja verkostoihin

– Henkilöstömme valmiudet lukutaidon opettamisessa ovat erinomaisella tasolla, Aaltonen kehuu. 

Lukemista ja lukutaitoa on kehitetty viime vuosina myös yhdessä moniammatillisesti. Esimerkiksi yhteistyötä kirjastopalveluiden kanssa on tiivistetty perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä on kehitetty niin, että ne innostavat lukemaan. Lukunurkat ja iltasatukirjahyllyt ovat lisääntyneet, ja esiopetuksessa on käytössä digitaalinen, monikielinen e- ja äänikirjapalvelu Lukulumo kaikille lapsille. 

Kasko järjestää esim. seuraavat koulutukset sykysllä vuonna 2023: 

  • Kielitietoisuus ja lukutaito -webinaarisarja varhaiskasvatukseen 
  • Luku- ja kirjoitustaito kuntoon! Toimivia opetusmenetelmiä luokille 3–6 
  • Kielitietoisuus lukioissa 

 

Markkinoilla on myös muita keinoja lukutaidon osaamisen kehittämiseen, kuten Niilo Mäki Instituutin järjestämiä monipuolisia koulutuksia. 

Katso ajantasainen tieto koulutuksista Opehuoneen Koulutus-sivulta.

Uutiskirjeen uusimmat jutut: